Rikspolisstyrelsen

Oron för att utsättas för brott i Södermanland minskar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 15:04 CEST

Polismyndigheten i Södermanlands län har genomfört årets trygghetsmätning. Undersökningen visar bland annat att oron för att utsättas för brott i Södermanland är den lägsta sedan mätningarna startade. Detsamma gäller för den faktiska utsattheten, färre än tidigare har blivit utsatta för våld, stöld eller skadegörelse.

Närmare 9000 sörmlänningar besvarade enkäten som skickades ut i maj, vilket är svarsfrekvens på 70 procent. Enkäten innehöll frågor om problem som finns i området där man bor, upplevd känsla av otrygghet, oro för att utsättas för brott och synen på Polisens arbete.

Resultatet av undersökningen visar att oron för att utsättas för brott har minskat i samtliga kommuner i länet. Även utsattheten för brott visar en positiv utveckling. Andelen som upplever problem i området där de bor har ökat något och synen på Polisens arbete är oförändrad.

Kunskap om medborgarnas erfarenheter av brott, känslan av otrygghet och upplevelsen av polisens insatser är ett viktigt underlag för att utveckla Polisens verksamhet. Resultatet ger både oss och våra samverkansaktörer en bra problembild och ett underlag för planering av åtgärder för att öka tryggheten för invånarna i länets kommuner.

Samverkan mellan polis och länets nio kommuner är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla och effektivisera det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet.

Frågor besvaras av:

Rune Nyberg eller Robert Wallén
Telefon Polisen 114 14

Övergripande resultat av undersökningen finns i filen nedan.