FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Oron ökar ytterligare för gripna demonstranter i Iran

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2009 18:14 CEST

Nu ökar oron ytterligare för de gripna demonstranter i Iran efter att brända kroppen på den 28 årige kvinnan, Taraneh mousavi hittades igår, utanför Karaj, norr om Tehran.

Taraneh Mousavis förkolnade kropp hittades i utkanten av staden Karaj norr om Teheran den 17 juli. Hon som flera andra tusen iranier försvann spårlöst i samband med det iranska folkets landsomfattade uppror efter presidentvalet den 12 juni. Det uppges att hon hade gripits av regimens civilkläda styrkor den 17 juni tillsammans med många andra kvinnor i Shari'atis Gata i Teheran.

De förs bort till en av många hemliga fängelser betecknat som "Trygga huset" enligt ögonvittnen. Alla gripna kvinnor flyttas senare till det ökända Evin-fängelset, men det finns inga bekräftade uppgifter om att Taraneh har varit bland dem. Hennes mor blev informerad att Taraneh låg för behandling på Khomeini Sjukhus i staden Karaj norr om Teheran. I sjukhuset fanns däremot ingen som helst uppgift om henne.

Regimen har hotat Taranehs familj att inte hålla begravning ceremoni eller berätta för någon om hur hon dödades.

Taranehs fall är inget undantag i dagens Iran. Det finns inga uppgifter om 14 andra kvinnor som ska ha arresterats den 9 juli.

De gripna kvinnorna utsätts för både fysisk och psykisk tortyr. Våldtäckt är en av de mest förekommande kränkningar som kvinnor utsätts för under sina vistelser i regimens fängelser.

Fängelsedirektiven ligger under högsta religiösa ledaren Ali Khamenei.

Mödrar och anhöriga till försvunna och gripna kvinnor samlas utanför fängelser i olika städer i Iran. Även de namnlistor som hade klistrats på fängelsernas portar är borttagna.

Iranska kvinnor har en betydlig roll i strävan för demokrati i landet. Världssamfundet och människorätts organisationer måste vidta omedelbara åtgärder för att stoppa förkommande brutala mord och brott mot mänskliga rättigheter i Iran.

Iranska kvinnosamfundet i Sverige kallar alla kvinnoorganisationer, organisationer för mänskliga rättigheter, Amnesty International och FN:s organ för mänskliga rättigheter till att omedelbart agera gentemot den iranska regimen. Vi stödjer samtidigt NCRI:s kvinnoutskotts krav om frigörelse av samtliga politiska fångar.

Vi uppmanar er att:

  • kräva att alla repressiva åtgärder mot demonstranterna hävs, samt att alla som fängslats i samband med protestmanifestationerna eller tidigare p g a sin regimkritiska hållning släpps med omedelbar verkan.
  • sända en internationellt inspekterande och informationssökande delegation till Iran för att undersöka och rapportera om Iranska regimens brott.
  • ta upp de brott som begåtts av regimens ledare, i synnerhet den högsta religiösa ledaren Khamenei, i en internationell domstol.

Iranska Kvinnosamfundet i Sverige

18 juli 2009