New Wave Group AB

Orrefors Kosta Boda AB överlåter fastighet till närstående

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 15:21 CEST

Orrefors Kosta Boda AB, som ingår i New Wave Group koncernen, har idag beslutat att överlåta del av fastigheten Lessebo Kosta 13:13 (Kosta Herrgård) till Torsten Jansson, som är huvudägare och styrelseordförande i New Wave Group AB (publ) och t.f. VD i Orrefors Kosta Boda AB. Köpeskillingen är bestämd till 2,7 Mkr och baseras på en värdering genomförd av en oberoende extern värderingsman.

Göteborg den 17 september 2008

New Wave Group AB (publ)
Göran Härstedt
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Göran Härstedt
VD i New Wave Group
Tele: 031-712 89 02

Lars Jönsson
Finanschef i New Wave Group
Tele: 031-712 89 12

New Wave Group i korthet
New Wave är inriktat på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom promotion- och fritidssektorn. New Wave är verksamt inom två affärsområden, dels på marknaden för profilprodukter genom försäljning till oberoende profilföretag, dels på detaljhandelsmarknaden via återförsäljare i främst sport-, present- och skofackhandeln. Genom att verka inom båda dessa marknadssegment, får koncernen en bättre riskspridning och uppnår samordningsfördelar.