Orsa kommun

Orsa kommun satsar på att förbättra företagsklimatet ytterligare

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 08:00 CET

Den 26 november kl 10.30 – 16.00, hålls ett inledande seminarium ingående i utbildningen Förenkla helt enkelt på Rovdjurscentrum, Orsa Grönklitt.

Utbildningen riktar sig till personer inom kommunen som på olika sätt har kontakt med näringslivet.  Det handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter.

Utbildningen ska ge kommunens medarbetare verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning. Genom utbildningen får kommunens medarbetare inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur regelverken kan förenklas och handläggningsrutiner förbättras för att underlätta för företagaren.

Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden.

Åtta av tio företag är någon gång i kontakt med kommunen. Bemötandet och den service man får är en viktig faktor för hur man upplever företagsklimatet. Orsa kommun värnar om de företag som verkar i kommunen och strävar ständigt efter att bli bättre. Därför ansluter sig kommunen nu till utbildningen ”Förenkla - helt enkelt” som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket.

-Vi är glada över det stora intresset för utbildningen. Vi tror att den är en pusselbit som tidigare saknats och kan bli ett viktigt verktyg för kommunens långsiktiga verksamhetsutveckling, menar Gunilla Glasare, avdelningsdirektör på SKL och ansvarig för utbildningen ”Förenkla - helt enkelt”.

För mer information kontakta:
Ola Granholm, näringslivs- och utvecklingschef, tfn 0250-55 21 14, ola.granholm@orsa.se.