Orsa kommun

Orsa lugnare än på länge

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 17:19 CEST

Orsa är lugnare än på länge, både vad gäller fylleri och kriminalitet.
Det kunde brottsförebyggande rådet i Orsa konstatera när de summerade sommaren på måndagen.
Inte på tre år har så få brott anmälts och så få fyllerister tagits om hand. Och speciellt glädjande är det att ingripandena mot unga fyllerister minskat markant.
- Totalt under de fyra Orsayrorna gjorde vi sju ingripanden, vilket inte är mycket med tanke på hur många människor som är i rörelse. Ingen av dem var under 18 år, berättar Margareta Thurén från polisen. Dessutom har Orsa, som andra orter, sin beskärda del av notoriska bråkstakar som återkommer i de här sammanhangen och ger utslag i statistiken.
Jämfört med 2004 har siffrorna praktiskt taget halverats. I juli i år redovisades totalt 48 anmälningar mot 95 2004, och då handlar det om alla typer av förseelser.
- I Orsa kan vi inte heller säga att det finns speciella problemområden, utan de anmälningar som kommit in kommer från hela kommunen.
- Speciellt roligt är det att ungdomsfylleriet minskat, säger kommunalrådet Ann Beskow. Kommunen har också jobbat inriktat med de här frågorna. Under sommaren ordnade Ungdomens Hus ”Blås Grönt” kampanjen för att ge de nyktra ungdomarna en morot. De som blåste grönt två gånger, i början och avslutningen av Orsayran, deltog i en tävling med fina priser. Polisens närvaro är också en bidragande orsak till att just yrorna, och Orsamusikanternas egna serveringstält där det fanns både bra mat och bra alkoholfria alternativ var också mycket lyckade. Orsayran har också själva arbetat mycket bra med de här frågorna och för att ordna ett trevligt evenemang!
Idrottsföreningarna Orsa Hockey, Brottningsklubben och Orsa skidklubb har alla medverkat som vuxna på byn under yrorna.
- Vi har jobbat långsiktigt med de här frågorna i det vi kallar Orsa Preventionsprogram, OPP, där vi poängterar vuxnas ansvar och hur viktigt det är att hålla ungdomar borta från alkohol så länge som möjligt, säger socialchefen Lars Liljedahl. Tobaksfri Duo där en ungdom och en vuxen ingår ett kontrakt om att avstå från tobak är ett annat exempel på aktiviteter. Det är fastslaget idag att tobak är ett en inkörsport till alkohol.
Vid varje skolavslutning får också högstadieeleverna chansen att följa med på en Gröna Lund-resa, naturligtvis drogfri. Det gör att den vanligaste fest-helgen visserligen fortfarande blir en fest – men utan alkohol.
- Det är mycket roligt att arbetet ger resultat och att vi når resultatet genom att ge positiva alternativ istället för att bara predika.


Bildtext: Nöjda BRÅ-ledamöter, sittande fr v Margareta Thurén, Polisen, Bibbi Thurén, skolchef, Håkan Yngström (c) samt stående socialchefen Lasse Liljedahl och kommunalrådet Ann Beskow.