Orsa kommun

Orsa- Sveriges exempel på tillväxtkonferens i Danmark

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:30 CET

Orsas näringslivschef Ola Granholm deltar på torsdag i ett seminarium i Danmark om näringslivsutveckling i gles- och landsbygder i Norden. Ola Granholm är inbjuden av den arbetsgrupp under nordiska ministerrådet som jobbar med landsbygdsutveckling.

- Orsa har valts ut som Sveriges exempel på en kommun som arbetat strukturerat med näringsutveckling i gles- och landsbygd, berättar Ola.

- Vad jag ska presentera är vår strategi för tillväxt och välfärd. Sedan vi började med strategin har vi genomfört ca 40 utvecklingsåtgärder och påbörjat ytterligare ca 30 åtgärder. Flera av åtgärderna involverar alla kommunala förvaltningar, t ex ”kundanpassad myndighetsutövning” och värdskapsutbildning. Vi fokuserar ännu mer än tidigare på trä och framför allt besöksnäring, med Orsa Grönklitt som draglok.

Modellen gör det tydligt hur kommunen jobbar och hur ”allting hänger ihop”. Den gör att vi lättare kan prioritera vilka utvecklingsprojekt som ska startas. Den ger också ett tydligt politisk mandat och en tydlig bild av att det vi gör gör vi för att kunna finansiera de kommunala kärnverksamheterna.

- Det för tidigt att kunna utläsa statistiska resultat. Det viktigaste hittills är att det har blivit tydligare för politiker, företagare, invånare, föreningar och tjänstemän hur vi jobbar med utvecklingsfrågor och att vi kan mäta det. En annan viktig effekt är att så många diskuterat tillsammans vad som egentligen är viktigt för en positiv utveckling, i samhället OCH näringslivet!

För mer information, kontakta Ola Granholm  tel 0250-552118