Orsa kommun

Orsa tar första steget mot avyttring av Grönklittsaktier.

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:00 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog på tisdagen att ett  tillägg till aktieägaravtalet mellan Sjätte AP-fonden, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, Orsa Besparingsskog och Rosebo Invest godkänns.

Tillägget innebär att Rosebo Invest får kommunens suppleantplats i styrelsen för Grönklittsgruppen och senast från bolagets årsstämman 2012 får en ordinarie plats i styrelsen.

Rosebo Invest kommer att förvärva en del av kommunens aktieinnehav i Grönklittsgruppen. Den affären kommer att regleras i ett aktieöverlåtelseavtal. Det avtalet ingås på villkor att tillägget till aktieägaravtalet godkänns av alla parter.