Orsa kommun

Orsa vill bygga i trä

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 10:59 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa stödjer inriktningsbeslutet för träbebyggelse i Orsa. Så här ser skrivelsen ut:

"Orsa kommun har i sin Strategi för Tillväxt och Välfärd angett träutveckling och träförädling som ett av våra prioriterade näringslivsområden. Vi ser det som angeläget att öka den regonala och lokala vidareförädlingen av trä och intresset för träanvändning.

Trä som byggnadsmaterial har tydliga klimat- och miljöfördelar. I kommunen finns ett centrum för träföräding, Wood Park Orsa, och en stiftelse/anläggning som ska verka för ökat intresse för träandvändning, information och kunskap kring trä och design, Designtorg Trä. Vi har drivit ett antal träutvecklingsprojekt och deltar, tillsammans med övriga Siljanskommuner i det nationella projektet Trästad 2012.

Vi vill verka för en ökad lokal och regional användning och förädling av trä på följande sätt:


- Vid upphandling av alla kommunala byggnadsverk ska omfattningen av träanvändning viktas som en fördel.

- Vid rådgivning i samband med bygglov ska fördelarna med byggantion i trä lyftas fram.

- Vi ska verka för detta även inom Region Siljan och Region Dalarna."