Orsa kommun

Orsapartier eniga om budgeten

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 15:37 CET

Eftersom det förslaget kommer redan nästa veckan innebär inte detta någon fördröjning av en eventuell ombyggnad.

Själva budgetförslaget diskuterades inte särskilt mycket. Däremot blev debatten tämligen lång om kommunens extra kostnader för friskolan i Skattungbyn. Något förändringsförslag till budgeten lades dock inte.

De extra statsbidrag som kommunen får nästa år kommer att användas till omställningskostnader för skolan.

Ramarna i driftbudgeten blir därmed:
Kommunfullmäktige 2 077 000
Kommunstyrelsen 41 614 000
Tekniska nämnden 17 805 000
Barn- och utbildningsnämnden 149 699 000
Socialnämnden 111 369 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 503 000
Byggnadsnämnden 2 736 000
Ej fördelade löneökningar 4 000 000

Total driftsbudget 333 803 000.

Investeringarna 2010 beräknas totalt sett till 30 216 000 kronor.

Fullmäktige beslutade vidare att skatten skall vara oförändrad, det vill säga 22:66 per skattekrona.