Orsa kommun

Orsas svar om överklagandet i Visit Dalarna-ärendet.

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 16:12 CET

Skulle Förvaltningsrätten bedöma att kommunernas samarbete inom turistarbetet i Visit Dalarna AB är att betrakta som en upphandling kommer projektorganisationen att se över alternativ som inte är i konflikt med LOU (Lagen om offentlig upphandling) och göra förändringar i processen för att skapa en samordnad besöksnäring i Orsa.

Det är innebörden av det yttrande kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade skicka till Förvaltningsrätten med anledning av att Digital Print Center Europé AB och Nordisk Annonsbyrå begärt överprövning av fullmäktiges beslut att ställa sig bakom den gemensamma besöksnäringsorganisationen och det grundavtal som 12 andra kommuner godkänt.

- Vi är tillsammans med projektgruppen för Visit Dalarna. fast beslutna att samarbetet ska komma till stånd. Går förvaltningsrätten på de klagandes begäran får vi hitta ett annat sätt att genomföra samarbetet, säger kommunalrådet Mikael Thalin. Huvudsaken är att vi kan utnyttja Dalarnas starka varumärke optimalt. 

Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor och vill få saker gjorda utan att krångla till det.  Orsa -helt enkelt!