Ortelius Management AB

Ortelius stöttar Fryshuset med kvalitetsmätning av tjejverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 16:28 CEST

Ortelius stöttar Fryshusets tjejverksamhet United Sisters med kunskap och licenser till inorigo ®

Att mäta kvalité i ungdomsverksamheter och skapa en överblick i realtid är ett nytt steg för både Ortelius och Fryshuset. Första pilotprojektet har genomförts med United Sisters i Malmö och har upplevts som mycket positivt. Planen är att utöka projektet med fler verksamheter och närmast i tur står United Sisters i Göteborg och Stockholm. Förenklat innebär arbetet att Fryshusets behov fångas, visualiseras och omsätts i en utbyggbar kvalitetsmodell i mjukvaran inorigo ® tillsammans med företrädare för ungdomsverksamheten.

Vi tycker att samarbetet med Ortelius är mycket spännande och vi hoppas på att detta kan vara ett sätt för oss att på ett strukturerat och långsiktigt sätt kunna följa kvalitetsutvecklingen i flera av våra verksamheter säger Torbjörn Enström, Administrativ chef på Fryshuset.

Projektet visar hur samband kan göras synliga och resultat kan följas i en verksamhet som är så mångfasetterad och föränderlig som Fryshuset. Vår förhoppning är att bidra till det viktiga arbete som Fryshuset gör för unga och för samhället i stort, säger Ortelius VD Ulf Jensen.

Ortelius hjälper verksamheter att förbättras utifrån en gemensam ”karta”. Metodik, ramverket EEF och mjukvaran inorigo® gör det möjligt att fånga, visualisera och vidareutveckla verksamhetssamband i ett levande format. 2011 uppmärksammades vi av Red Herring, som ett av de mest innovativa bolagen i Europa.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi utgår ifrån ungas passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas. Idag bedriver vi ett 30-tal olika verksamheter och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

För kontakt till Fryshuset, vänd er till Torbjörn Enström, ekonomichef på Fryshuset torbjorn.enstrom@fryshuset.se
Och för kontakt till Ortelius Management är ni välkomna att vända er till Ulf Jensen, VD.
ulf.jensen@ortelius.com

Business map makers

Den som har en karta finner vägen. Världsatlasen uppfanns för över 400 år sedan av Abraham Ortelius, ett koncept som använts och förfinats efter hand. Våra kunder bygger sina egna kartor, ”Det man kan se, kan man förstå och förbättra”. Förbättring tar aldrig slut, men den som har nyaste kartan navigerar bättre än omgivningen.

Ortelius hjälper verksamheter att förbättras utifrån en gemensam karta. Metodik, ramverket EEF och mjukvaran inorigo® gör det möjligt att fånga, visualisera och vidareutveckla verksamhetssamband i ett levande format. För detta rankades vi 2011 av Red Herring, som ett av de mest innovativa bolagen i Europa.