Ortivus AB

Ortivus får sin första tyska order och levererar integrerade IT-lösningar till kliniker i Mönchengladbach

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 15:42 CEST

Tillsammans med det tyska dotterbolaget MEDOS, vilket förvärvades i maj 2005, ska Ortivus leverera integrerade IT-lösningar till Maria Hilf-klinikerna i Mönchengladbach. Ordern innehåller MEDOS PACS-lösning (Patient Archiving and Communications System), samt Ortivus mobila IT-lösning, MobiMed, vilken effektiviserar kommunikationen mellan ambulanser och sjukhus. Detta är den första MobiMed-installationen i Tyskland.

Projektet, som är värt 1,4 millioner euro och ska vara klart under första kvartalet av 2006, stärker Ortivus konkurrensläge i Tyskland. MEDOS har sedan tidigare en stark ställning på den tyska marknaden med sina sofistikerade lösningar för digital bildhantering inom bl a radiologi och patologi. Digitala bildhanteringssystem har visat sig ge stora fördelar för sjukvården. Genom att digitalisera den radiologiska verksamheten uppnår man ett effektivare arbetsflöde genom ökad tillgång till bilder och annan patientinformation, både inom och mellan avdelningar. Detta medför i sin tur snabba och effektiva utlåtanden och bättre patientvård. MEDOS tjänster och produkter kompletterar därför Ortivus produktportfölj väl, då denna består av verktyg som underlättar beslutsfattande inom akutsjukvård och patienthanteringsprocesser.

”Leveransen till Mönchengladbach är det första exemplet på hur vi, genom att använda synergier och integrera våra produkter, stödjer vårdkedjans processer. Vi kommer att fortsätta att fokusera på integration, samt på att finna nya kanaler för fortsatt utveckling och expansion av Ortivus erbjudande”, säger Mikael Strindlund, VD för Ortivus.För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD, Ortivus, telefon: 08-446 45 03, mobil: 070-269 53 03
E-post: mikael.strindlund@ortivus.se


Besök även www.ortivus.com

Ortivus är ett IT-Healthcare företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstödssystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst. Verksamheten är uppdelad i rörelsegrenarna Emergency Services och Kardiologi. Ortivus AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus har ca 170 medarbetare och har dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Kanada och USA.