Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Ortogeriatrik räddar liv

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 14:18 CEST

Den 26 – 30 augusti samlas svenska ortopeder, sjuksköterskor och övrig personal, totalt uppemot 1500 personer, till årets Ortopedivecka i Uppsala. Platsen är Uppsala Kongress- och Konferenscenter.

Förhandlingarna är helt öppna, och pressen är välkommen till alla föreläsningar och symposier, hälsar mötesgeneralen Karin Bernhoff. Ta gärna kontakt med pressansvariga för närmare information.

Allt fler blir allt äldre, och forskarna räknar med att varannan nyfödd  i Sverige ska bli över 100 år. Med fler som lever längre ökar också antalet åldersrelaterade sjukdomar och problem. För ortopedin är ett av de stora problemen med detta att fler drabbas av benskörhet (osteoporos). Det innebär att  fler gamla därmed hamnar i den ortopediska sjukvården.

Den åldrande patienten löper mycket större risk att drabbas av komplikationer som lunginflammation, bakterieangrepp etc. Nu finns ett nytt tänk inom ortopedin, som döpts till ortogeriatrik. Det har inneburit att man framgångsrikt fått ned dödligheten efter operation bland de äldre.

Mycket spännande forskning kommer att redovisas om hur de här problemen ska tacklas i framtiden.

• I fokus står också patientsäkerheten, eller snarare bristen på den, något som ingen har kunnat missa efter sommarens debatter om sjukvården i semestertider.

En av Sveriges främsta experter på patientsäkerhet, Pelle Gustafsson från LÖF (landstingens gemensamma patientförsäkringsbolag) redovisar skrämmande statistik.

På måndag, tisdag och onsdag inbjuds allmänheten till föreläsningar i Grönwallsalen. Samtliga börjar 17.00. Ämnen blir Den åldrande ryggen, Att åldras och ha hälsan – kost och träning för äldre samt Myter och sanningar om Höftartros.  

För mer information kontakta pressansvariga Börje Ohlsson, tel. 0708-626176, e-post borje@ortopedisktmagasin.se, eller Kent Fall, tel 0706-245401, e-post kent.fall@simris.nu. Se också www.ortopediveckan.se.

Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.