Security Solution Scandinavia AB

Orust Kommun anlitar säkerhetsrådgivare

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 15:58 CEST

Orust kommun använder sedan några år tillbaka programvaran RISKsolution som IT-stöd i sitt riskhanteringsarbete. IT-företaget Security Solution AB, som utvecklar IT-stödet, har fått fortsatt förtroende att också samordna en del av kommunens  riskhanteringsarbete. Säkerhetsrådgivare från Security Solution AB har påbörjat planeringsarbetet för att, med programvaran som stöd, genomföra ett flertal risk- och sårbarhetsanalyser på olika områden inom kommunen. Detta innebär att Orust kommun kommer få en tydligt bild av de risker som påverkar hela kommunens verksamhetskritiska funktioner. 

RISKsolution baserar sig på MSB:s riskhanteringsprocess för risk- och sårbarhetsanalyser.

RISKsolution hanterar hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskvärdering till identifiering av brister och åtgärdsförslag. Programmet behandlar även risk- och åtgärdskostnader, kostnadsnytta samt handlingsplan med uppföljning.

Genom att följa alla steg i programmet uppnås en komplett risk- och sårbarhetsanalys och allt som genomförs och dokumenteras samlas i RISKsolution. Detta underlättar arbetet med riskhantering samt ger ett mer strukturerat sätt att arbeta på.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.