Bombardier

OS eldprov för Londons tunnelbana

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2012 09:00 CEST

Under OS-veckorna sätts Londons kollektivtrafiksystem på de hårdaste proven någonsin, framför allt gäller det den 150 år gamla tunnelbanan. Totalt beräknas 750 000 OS-besökare resa med kollektiva färdmedel. Tunnelbanan svarar för huvuddelen och den mest trafikerade sträckan väntas bli den i nordöstra London längs stationerna Stratford, Highbury & Islington och Camden.

Bombardier har varit levererat merparten av Londons tunnelbanevagnar och företagets svenska verksamhet har spelat och spelar alltjämt en viktig roll för den fortsatta tekniska utvecklingen. De energieffektiva driv- och styrsystemen har utvecklats och byggts i Västerås. Det mesta av Bombardiers konstruktions- och designkompetens inom tunnelbanor baseras också på de C20-vagnar som idag utgör stommen i Stockholms T-banenät. De senaste årens leveranser till Dehli, Bukarest och nu senast till Singapore har betydande svenskt teknikinnehåll. I detta ingår, förutom driv- och styrsystemen, även miljörelaterad design och klimatanpassning.

När det gäller London håller Bombardier på att leverera 191 tunnelbanevagnar utrustade med luftkonditionering, något som dittills inte funnits i London. I augusti 2010 togs de första vagnarna av den typen i trafik.

Varje dag åker många miljoner människor runtom i världen med Bombardiers tunnelbanetåg, som bland annat trafikerar Boston, New York, Montreal, Toronto, Mexico City, London, Paris, Berlin, Stockholm, Delhi och Shanghai.

 

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com