Granskningsnämnden för radio och TV

Osakligt om föräldrapenning i Rapport

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:04 CEST

Granskningsnämnden fällde ett nyhetsinslag om föräldrapenning i SVT för brott mot kravet på saklighet.

Aktuellt sände den 12 februari 2003 ett inslag som handlade om att regeringskansliets anställda och riksdagsledamöter har ett särskilt föräldrapenningtillägg som garanterar dem 90 procents ersättning av den fulla lönen vid föräldraledighet. Denna förmån jämfördes med de betydligt sämre villkor som gäller enligt den allmänna föräldraförsäkringen (80 procent av lönen, dock högst 19 300 kr/månad). Inslaget sändes även i en förkortad version i Rapports sena kvällssändning samma dag.

Två anmälare ansåg att framställningen i inslagen var ofullständig, eftersom det inte framgick att det beskrivna förhållandet är ett resultat av ett avtal mellan facken och den statliga arbetsgivaren och att liknande avtal också gäller för många privatanställda.

Enligt Granskningsnämndens mening förmedlade de båda inslagen bilden att politikerna i riksdag och regering hade gett sig själva och sina medarbetare förmånligare villkor vid föräldraledighet än vad som gäller för andra arbetstagare. Av reporterns redovisning i Aktuellt-inslaget framgick dock, om än inte särskilt tydligt, att de aktuella villkoren gäller för alla statligt anställda. Någon motsvarande uppgift förekom inte i Rapport, utan detta inslag fokuserade helt på skillnaden i förmåner mellan anställda i regerings-kansliet och ”vanliga” anställda. Enligt nämndens mening blev Rapport-inslaget härigenom så missvisande att det stred mot kravet på saklighet. Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

Bakgrund:
Kravet på saklighet i Sveriges Televisions sändningstillstånd innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08- 606 79 80