Statens Fastighetsverk

Oscar Fredriksborgs kanoner avskräcker på nytt

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:36 CET

Statens fastighetsverk återställer delar av Oscar Fredriksborgs krigiska fasad mot Oxdjupet genom att montera upp två 24-cm eldrör till kanoner i det nedre batteriet närmast vattnet. Eldrören, som väger ca 25 ton var, lyfts onsdag 3 november på plats med hjälp av en kran. Att få tillbaka kanonerna på sina ursprungliga platser är en del i Statens fastighetsverks arbete med att levandegöra fästningens historia.

Sedan tre år tillbaka pågår en omfattande murverksrenovering på Oscar Fredriksborg på Rindö invid Vaxholm. Det är Statens fastighetsverks förhoppning att i framtiden låta allmänheten få tillträde till den renoverade fästningen. Hittills har fästningen gett ett lite tamt intryck eftersom inga kanoner funnits kvar i sina ursprungliga lägen. Nu blir det ändring på detta.

 

-          Att eldrören återförs till sin rätta plats kommer att förstärka den autentiska känslan. Nu blir det lättare, för såväl besökare som förbipasserande, att förstå fästningens betydelse och hur man tänkte kring försvaret av Oxdjupet – vilken avskräckande roll fästningen haft i Stockholms försvar, säger Mathias von Schlieben, förvaltare på Statens fastighetsverk.

 

Oscar Fredriksborgs fästning uppfördes 1867-1874 för att förhindra en fientlig flotta att närma sig Stockholm via Oxdjupet. Fästningen uppfördes mitt emot Fredriksborgs fästning på Värmdösidan och var det absolut modernaste inom det sena 1800-talets vapenteknologi. I stället för att på långt håll se farlig och avskräckande ut skulle den på modernt sätt göras så osynlig som möjligt, och med sina torvtäckta tak smälta in i den bakomliggande sluttningen.

 

Ända in mot slutet av 1930-talet var fästningen rustad och aktiv, men redan då hade utvecklingen för länge sedan sprungit ifrån den.

 

-          Att levandegöra historien kring vårt kulturarv är en lika viktig uppgift för Statens fastighetsverk som att bevara själva fastigheterna, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Fastigheternas värde ligger till stor del i att vi kan förstå deras roll i historien och på vilket sätt de är en del av vårt gemensamma kulturarv. Det vi nu gör på Oscar Fredriksborg är ett bra exempel på detta.

 

De två 24-cm eldrören kommer att flyttas med hjälp av lyftkran onsdagen den 3 november, på förmiddagen. Den journalist som önskar är välkommen att vara med.

För mer information kontakta:

Mathias von Schlieben, förvaltare Statens fastighetsverk, 018 56 48 15, mathias.von.schlieben@sfv.se

Anna Ramstedt, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 70 59, anna.ramstedt@sfv.se

 

Pressbilder: www.sfv.se

 


Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.