Sveriges Byggindustrier

Oseriösa byggbolag ska bort från byggmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 16:38 CET

Sveriges Byggindustrier arbetar på flera sätt för att få bort de oseriösa byggbolagen och föreslår flera regelförändringar.
- Vi vill ha oanmälda platsbesök av Skatteverket och vi vill att bolagen ska redovisa inbetalda arbetsgivaravgifter på individnivå till Skatteverket varje månad. Vi vill också ha ändamålsenliga kontroller av utländska bolag så att de följer de villkor som gäller här i Sverige för skatter, avgifter och anställningsvillkor eller att de följer de villkor som faktiskt gäller i deras hemländer, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier
.

Det stämmer att en del av de utländska underentreprenörerna inte sköter sig varken i Sverige eller i sina hemländer men detta kan även gälla svenska bolag. Det stämmer att de långa entreprenörsleden kan öka risken för att oseriösa bolag kan ta sig in på en arbetsplats. Men Sveriges Byggindustrier anser att gårdagens förslag från arbetsmarknadsutskottet om att huvudentreprenörer ska ansvara för att utländsk arbetskraft får sin lön utbetald, är fel väg att gå.

- Ur vårt perspektiv som arbetsgivare är det oerhört viktigt att de som utför jobbet ska ha avtalsenliga anställningsvillkor och att de givetvis ska ha sin lön oavsett vilket bolag de arbetar för. Men för att få bukt med oseriösa arbetsgivare, i varje fall i vår sektor, anser vi att det krävs andra åtgärder, säger Ola Månsson.

Sveriges Byggindustrier vill förstås se bättre kontroller av regelefterlevnaden hos alla byggarbetsgivare istället för att öka de seriösa byggföretagens risknivåer och kostnader.

- Vi vill säkerställa skatteintäkter i samhällets intresse och vi vill skydda löner i arbetstagarnas intresse. Men vi måste arbeta på ett sätt som ger sunda företag. Vi upplever inte att just lönebiten är ett problem för våra medlemsföretag. I de enskilda fall det varit aktuellt har vi agerat snabbt och kraftfullt, säger Ola Månsson.

Sveriges Byggindustrier har genom det frivilliga branschsystem ID06, utvecklat ett verktyg för Identifikation och närvaroredovisning på svenska byggarbetsplatser. I dag har nästan 13 000 företag anslutit sig till ID06 och därigenom försett 230 000 medarbetare med ett personligt ID06-behörighetskort, detta innebär att det blir allt svårare för obehöriga att vistas på svenska byggarbetsplatser. ID06 kopplar samman ett enskilt personnummer med ett organisationsnummer och på så sätt skapas ett kvalitetssäkrat skatteunderlag.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org