Energikontor Sydost

Oskarshamn tar upp kampen om klimatlöften

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:50 CET

På tisdag den 26 januari tar Oskarshamn upp kampen om klimatlöften. Invånarna ska uppmuntras att avge klimatlöften med hjälp av tre klimatambassadörsutbildningar för hälsoinspiratörerna i kommunorganisationen. Syftet är att lyfta fram klimatproblematiken och ge konkreta tips på vad man som enskild individ kan göra för att minska utsläppen av koldioxid. Utbildningarna leds av Energikontor Sydost genom Lena Eckerberg och Roger Gunnarsson. Målet för klimatlöftet i Kalmar län är 10 000 löften.

För att uppmuntra Oskarshamns invånare att avlägga sina klimatlöften anordnas tre utbildningar för hälsoinspiratörerna i kommunorganisationen. Utbildare är Lena Eckerberg från Energikontor Sydost och Oskarshamn kommuns Klimat- och energirådgivare, Roger Gunnarsson. Roger är också projektledare på Energikontor Sydost. Klimatambassadörsutbildningen hålls på Folkhögskolan den 26/1 13-16. Värd för arrangemanget är Oskarshamns kommun.

”Syftet med klimatlöftet att lyfta fram klimatproblematiken och ge konkreta tips om vad man själv kan göra hemma för att minska klimatutsläppen” säger Roger Gunnarsson, Klimat- och energirådgivare i Oskarshamn. ”Minskade klimatutsläpp bidrar dessutom ofta till minskade kostnader genom att man sparar energi, använder sina resurser smartare, t.ex. inte slänga så mycket inköpt mat eller minska bränsleförbrukningen med 20 % bara genom att använda en annan körstil”.

 

Jobba upp sig

www.minplanet.se/kalmarlan rangordnas länets kommuner efter hur många löften som avlagts. I dagsläget ligger Oskarshamn långt efter med endast 71 avlagda klimatlöften. ”Vi hoppas att Oskarshamn kan jobba upp sig i kampen att värva fler löften efter att vi utbildat Klimatambassadörerna idag. Dessutom kommer det ytterligare en kampanjvecka i mars då vi ska försöka värva  in ytterligare löftestagare.” säger Lena Eckerberg, Energikontor Sydost.

Totalt har 693 klimatlöften avlagts i länet och Nybro toppar listan med 174 löften.

 

Klimatlöfteskampanjen

Klimatlöfteskampanjen drivs sedan hösten 2009. Alla länets kommuner samverkar med Världsnaturfondens nationella kampanj. I Kalmar län vill man sticka ut på den svenska klimatkartan och arbetar aktivt för att invånarna i länet ska avge ett klimatlöfte. Målet är 10 000 löftesgivare i Kalmar län. Alla de små och stora löftena ska minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2010.

Bakom klimatlöfteskampanjen i Kalmar län står Energikontor Sydost, Energimyndigheten, Luftvårdsförbundet, Regionförbundet i Kalmar län och länets alla kommuner.

 

För mer information, kontakta:

Lena Eckerberg, Projektledare

Tel: 0491 - 880 67

E-post: lena.eckerberg@energikontorsydost.se

 

ENERGIKONTOR SYDOST AB är ett regionalt informations- och utvecklingscentrum som arbetar med energi- och transportfrågor. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.