Oskarshamn kommun

Oskarshamns kommun avser att överklaga dom om upphandling av hamnsanering

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 11:56 CET

Upphandlingen av entreprenör för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats av NCC. Förvaltningsrätten har kommit fram till att vinnande anbudsgivare inte uppfyller de krav som har ställts avseende språkkrav, d.v.s. att kommunicera på svenska. Kommunen anser dock att upphandlingen har genomförts korrekt. Några krav på att angiven personal i anbudet ska vara svenskspråkig finns inte i upphandlingsunderlaget.

Det finns två alternativ för kommunen, det ena är att överklaga förvaltningsrättens dom och det andra är att göra om upphandlingen.

I första hand har kommunen övervägt att följa domslutet och göra om upphandlingen. Det har dock kommit till kommunens kännedom att en av entreprenörerna överklagar. I och med att kommunen genom entreprenörens överklagande blir en part i målet har kommunen valt att också överklaga i detta fall.

Oavsett om det blir en ny upphandling eller om domen överklagas beräknar kommunen att kunna teckna kontrakt med en entreprenör i augusti 2015.

För frågor kontakta gärna Rolf Persson, beställarombud för Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng på 0491-76 47 57 eller på rolf.persson@oskarshamn.se

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och med goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.