Software Innovation

Oskarshamns kommun ersätter Winess med Public 360° för ökad service och kvalitet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 06:03 CET

Oskarshamns kommun har valt att ersätta sitt gamla ärendehanteringssystem Winess med dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360° för att förbättra sin medborgarservice och kvalitet. Införandet av Public 360° kommer även att innebära betydande besparingar för kommunen både vad gäller pengar och miljö.

Då Oskarshamns kommun behövde ett modernare dokument- och ärendehanteringssystem med möjlighet till ett mer sammanhållet och gemensamt arbetsätt, valde de att ersätta sitt befintliga system Winess med Public 360°. Med det nya systemet kan de ge en bättre serviceupplevelse för sina medborgare, öka kvaliteten och säkerställa/underlätta politiska beslut.  Public 360° gör även arbetet smidigare för de anställda.

- Att få till ett bättre ärendeflöde och bättre hantering av våra dokument har varit den högst prioriterade aktiviteten i Oskarshamns kommuns eStrategi och vi ser att Public 360° uppfyller våra definierade krav. Systemet ger oss också förutsättningar att förbättra medborgarservicen och i kombination med införande av läsplattor minskar vi också pappersförbrukningen, sänker utskrifts- & portokostnader, vilket innebär miljöbesparingar och minskad klimatpåverkan, säger Tomas Karlsson, IT-chef på Oskarshamns kommun.

Kommunen har valt att avropa Public 360° under Kammarkollegiets ramavtal för ”Licensförsörjning 2010. Avtal har tecknats med Comparex.


För mer information
Jan Sjöbrand, Sales Executive, Software Innovation Sverige
Epost: jan.sjobrand@software-innovation.se
Tel: +46 (0)70-962 0303

Tomas Karlsson, IT-chef, Oskarshamns kommun
Epost: tomas.karlsson@oskarshamn.se
Tel: +46 (0)491-880 00

Om Software Innovation:

Software Innovation är ett Skandinaviskt företag och en av de internationellt ledande leverantörerna av programvara för informationshantering, dokumentkontroll och ärendehantering. Med över 25 års erfarenhet och kompetens arbetar vi målmedvetet med att leverera framtidssäkra, flexibla och användarvänliga lösningar. Vi skapar god kunskapsdelning, effektiva samarbeten, verksamhetskontroll och bättre service i privata och offentliga organisationer. Vår standardbranschlösning är byggd på Microsoft SharePoint – marknadens ledande plattform för samarbete. www.software-innovation.se