Know IT AB (publ.)

OSLO KOMMUN LANSERAR FRIVILLIGHETSPORTALEN

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:39 CEST

– Skandinaviens första självbetjäningsportal för frivilligorganisationer

Oslo kommun lanserar i dagarna Frivillighetsportalen som är Skandinaviens första nätportal för frivilligorganisationer inom hälso- och socialsektorn. Den tekniska lösningen till portalen har utvecklats av Know IT Objectnet.

– Vi har gjort Skandinaviens första nätportal för frivilligorganisationer inom hälso- och socialsektorn, med många olika funktioner. Det här är en nätportal i Oslo, för de som vill göra en frivillig insats och för de som vill delta i en gemenskap och som behöver stöd från en frivilligorganisation. Portalen innehåller profilsidor för frivilligorganisationer, en aktivitetskalender och platsannonser för frivilliguppdrag, säger projektledaren Lars Mannsåker på Oslo kommun.

– För utvecklingen av Frivillighetsportalen har vi använt oss av Liferay CMS, som är en fri programvara. Eftersom vi har ett ramavtal med Oslo kommun blev vi deras samarbetspartner i detta projekt. Som tjänsteleverantör utvecklar vi oftast större system och mellanprogramvaror för offentlig och kommunal sektor. Därför tyckte vi att detta var ett särskilt givande projekt som även hade en humanistisk och ideologisk sida, säger Rita Sivertsen och Gunnar Velle på Know IT Objectnet.

Frivillighetsportalen är den första av denna typ av tjänster i Norge. I både Sverige och Danmark finns motsvarande tjänster. Under en förstudie som genomfördes av en arbetsgrupp 2008 upptäcktes behovet av en dylik lösning i Oslo. Detta behov tog Oslo kommun fasta på och projektet startades våren 2009. Portalen utvecklades i nära samarbete med frivilligorganisationer och frivilligcentraler i Oslo.

För mer information, kontakta

Gunnar Velle, Know IT Objectnet +47-93-05 35 83

Rita Sivertsen, Know IT Objectnet +47-99-23 27 18

Projektledare Lars Mannsåker på Oslo kommun +47-96-26 66 49

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har i dag mer än 1450 medarbetare på 23 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. For mer information om Know IT, besök www.knowit.se