Vätgas Sverige

Oslo metropol för avgasfria fordon

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 15:26 CET

Idag öppnades den tredje tankstationen för vätgas i Osloområdet. Vid denna station är bränslet tillverkat av vatten och el. Detta tillsammans med 17 nya elbilar med bränsleceller, placerar Oslo på den internationella kartan för framtidens avgasfria transport.

Den nya tankstationen i Gaustad, Oslo är den första i Norge där vätgasen tillverkas uteslutande av vatten och förnyelsebar el. Med vattenånga från avgasröret, blir de bränslecellsbilar som tankas här helt utsläppsfria vad gäller koldioxid och andra miljöskadliga partiklar.

Vätgasstationen och de 17 bränslecellsbilarna ingår i det hittills största EU-projektet för vätgas som fordonsbränsle, H2moves Scandinavia. Den totala budgeten är närmare 200 miljoner kronor. Målsättningen är att öka allmänhetens kännedom och acceptans för den nya tekniken och på så sätt driva på marknadsintroduktionen av vätgasdrivna elbilar med bränsleceller.

Idag presenterade också den nya projektpartnern Hyundai de bilar som ska ingå i projektet i Oslo, två vätgasdrivna suvar av modellen ix35 FCEV. Tidigare i år undertecknade representanter för nordiska bränslecellsorganisationer en avsiktsförklaring tillsammans med Hyundai i Korea. Ambitionen var att förbereda den nordiska marknaden för vätgasdrivna bränslecellsbilar, något som nu har börjat.

”Hyundai menar att vätgasdrivna fordon kommer att spela en viktig roll for att garantera den långsiktiga hållbarheten i den europeiska fordonsindustrin. ix35 FCEV har samma prestanda och bekvämlighet som en vanlig bil med en topphastighet på 160 km/h, en räckvidd på 525 km och den startar i en kyla ner till -25 grader”, kommenterar Allan Rushforth, vice VD och COO Hyundai Motor Europa.

De bilar som ingår i projektet kommer att leasas ut till privatpersoner och företag som ska använda dem till vardags, vilket ska ge en god bild av hur vanliga konsumenter upplever tekniken.

”Elbilar med bränsleceller är redan redo för marknaden och vi kommer att börja serieproducera dem redan 2014. Men eftersom alternativa drivmedel kräver alternativa infrastrukturer har vi ett nära samarbete med stater, energiföretag och andra biltillverkare”, säger professor Herbert Kohler, vice VD eDrive & Future Mobility, Daimler. 

Vätgasstationen är placerad hos forskningsorganisationen SINTEF och har tillverkats av det danska företaget H2 Logic. Tankningen tar tre minuter och körsträckan blir då lika lång som vid en bensintankning.

 

Testkörning

Hittills är det kändisar och politiker som har fått testköra och provtanka. Men på lördag den 26 november är det Oslobornas tur att få uppleva de tystgående elbilarna med bränsleceller. Under hela dagen kommer ett antal bilar att finnas utanför köpcentret Aker Brygge och alla som har körkort får möjlighet att testköra dem.

 

Om projektet H2moves Scandinavia

H2moves Scandinavia har som mål att visa att såväl tekniken i vätgasdrivna elbilar med bränsleceller som infrastrukturen för vätgas är mogen för konsumenterna. Projektet vill också förena Skandinavien med de pågående satsningarna på en vätgasinfrastruktur i Tyskland och resten av Europa.

Det här är det första storskaliga projektet som får stöd av European Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking Programme. Den totala budgeten är 20 miljoner euro och förutom EU-stödet stöttas projektet också av statliga medel från Norge och Danmark.

Svenska parter i projektet är Vätgas Sverige som ansvarar för kommunikationsarbetet och SP som tillsammans med tyska TÜV kommer att arbeta med säkerhets- och standardiseringsfrågor.

Läs mer på www.scandinavianhydrogen.org

Foton finns på http://www.flickr.com/photos/h2moves_scandinavia/

 

Projektets bilar placerade i Oslo:

  • Tio Mercedes-Benz B-klass F-CELL från Daimler, räckvidd 380 km
  • Två Hyundai ix35 FCEV, räckvidd 525 km
  • Fem Think city car. Ursprungligen en batteridriven bil som utrustas med en bränslecell, räckvidd 250 km

 

Vätgastankstationen i Gaustad, Oslo

  • 3 minuters tanktid, i enlighet med internationell standard
  • Högt tryck vid tankningen, 70 NPa, ger en lika lång körsträcka som vid en bensintankning
  • Kapacitet att på årsbasis fylla ett nätverk av 500 bilar
  • Vätgasproduktion sker på platsen genom elektrolys, el används för att spjälka vatten till vätgas och syre
  • Elektriciteten som används i elektrolysen kommer från vattenkraft med grön elcertifikat
  • Tillverkad av H2 Logic www.h2logic.com

 

För mer information kontakta

Christine Apelgren, Vätgas Sverige, Kommunikationsledare H2moves Scandinavia, 0708-837 683, christine.apelgren@vatgas.se

Dr. Uli Bünger, Ludwig-Boelkow-Systemtechnik GmbH, Projektkoordinator H2moves Scandinavia, +49 92 60 45 34, ulrich.buenger@lbst.de

 

Hydrogen – Here Today, Everywhere Tomorrow

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.