OSRAM

Osram: Så skyddar du dig mot risker med undermålig LED-belysning

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 13:52 CEST

Mer än 70 undermåliga eller till och med olagliga LED-produkter har återkallats sedan de traditionella glödlamporna började fasas ut till förmån för mer hållbara lysdioder (LED) i EU-länderna för fyra år sedan. Det visar siffror från Osram.

Dessa produkter, varav många är undermåliga importer, inkluderar allt från enskilda LED-lampor till fullskaliga belysningslösningar för industriell, yrkesmässig och privat användning. De har stoppats av EU-kommissionen som en försiktighetsåtgärd för att skydda köpare från potentiella risker så som elektriska stötar, brännskador eller brand. Elsäkerhetsverket i Sverige har stoppat både dessa och ett antal andra produkter, bland annat ett flertal produkter med för höga störvärden som kan påverka till exempel kommunikationsutrustning av olika slag.

Osram arbetar för att hjälpa företag att investera i trygga och säkra LED-belysningsprodukter som uppfyller deras behov inom budget utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller effektivitet.

– LED-produkterna har förändrat hela belysningsbranschen. Bra LED-produkter av hög kvalitet är upp till 90 procent mer energieffektiva och ger en lägre total ägandekostnad. Det kan dock vara svårt för kunder att veta om den produkt de köper uppfyller allt som står på innehållsbeskrivningen. EU:s lista över undermåliga produkter är deprimerande läsning, säger René Lindholm, teknisk chef på Osram.

– Även om lagen hjälper till att skydda kunder mot farliga produkter, bör konsumenter också vara vaksamma mot billiga lysdioder som ger dålig prestanda både vad gäller ljusstyrka, livslängd och ljuskvalitet. Dessa produkter kan visserligen ligga inom de lagliga gränsvärdena, men fortfarande vara en dålig investering för kunden.

– Vi har därför tagit fram ett antal riktlinjer som vi tror kommer att hjälpa kunder att hitta rätt bland utbudet på marknaden och hitta en lösning som de kan lita på. En produkt som tagits fram efter år av forskning och utveckling och grundliga säkerhetstester, avslutar René Lindholm. 

Osram ger följande råd till köpare av LED-belysningslösningar:

  • Köp ansedda varumärken från välkända återförsäljare. Detta råd gäller både enskilda ljuskällor (exempelvis lågenergilampor, halogenlampor och LED-lampor) och kompletta armaturer och belysningssystem. Välj ett väletablerat företag som fortfarande existerar när garantitiden går ut, och som fortsätter att investera i nya, innovativa produkter.
  • Installatörer och elektriker som anlitas för att installera belysningslösningar har ett rättsligt ansvar som ibland kan vara så kort som 12 månader – långt innan vissa undermåliga produkter avslöjar sina brister. Återigen, de kunder som använder ett ansett belysningsvarumärke kan känna sig trygga, både under och efter ansvarsperioden.  
  • Välj produkter med livslängdsgarantier.
  • Kontrollera vilken IP-klass som anges på produkten angående avsedd användning. Detta är särskilt viktigt där produkten är avsedd för utomhusbruk eller där skydd mot väder eller vatten krävs. 
  • Kontrollera CE-märkningen – men var medveten om att även denna ibland används i bedrägligt syfte. Vissa undermåliga produkter bär ett märke som ser ut ungefär som den korrekta CE-märkningen, men betyder “China Export” och inte “Conformité Européenne”. Se jämförande bild ovan (korrekt märkning till vänster).

Hela listan över återkallade produkter finns i EU:s databas över varningar gällande farliga produkter som inte är livsmedel (Rapid alert for non-food dangerous products, RAPX). Databasen inkluderar flera exempel på farliga produkter. Bland annat en 30 kilo tung installation för takbelysning som lätt skulle kunna falla ner; armaturer med en stomme vars genomföring var så vass att den kunde skära igenom anslutningsledningen; en hundformad ficklampa för barn som hade strömförande elektriska komponenter som exponerades under laddning; julbelysning för användning utomhus utan något IP-skydd; anslutningsledningar vars stickpropp monterats med knutar; otillräcklig lödning eller lim som riskerade smälta vid värmeutveckling; plastpluggar utan tillräcklig värmetålighet samt laddare som smält. 

I Sverige finns tre instanser som ansvarar för att förordningar kring ekodesignade belysningsprodukter uppfylls av alla aktörer på marknaden. Energimyndigheten granskar prestanda och märkning, Kemikalieinspektionen kontrollerar att förbjudna ämnen inte förekommer i produkterna och Elsäkerhetsverket ansvarar för produktsäkerheten. De kända tillverkarna har genom Belysningsbranschen startat LED-gruppen som bland annat sätter upp minimikrav gällande kvalitet och prestanda. Här bestäms även ett enhetligt språkbruk för att underlätta för konsument och brukare. LED-gruppen håller även utbildningar och publicerar information om vad man skall tänka på vid projektering med LED.

Om Osram

OSRAM är en av världens största tillverkare av ljuskällor och belysningssystem. OSRAM arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dagens teknik och har idag över 70 % energieffektiva produkter.