Riksdagen

OSSE-parlamentariker möts i Rotterdam den 5-9 juli

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 09:55 CEST

OSSE:s parlamentariska församling håller sin tolfte årliga session i Rotterdam den 5–9 juli 2003. OSSE står för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

I riksdagens delegation ingår åtta ledamöter: Tone Tingsgård (s) ordf., Göran Lennmarker (m) vice ordf., Martin Nilsson (s), Cecilia Wigström (fp), Urban Ahlin (s), Carina Hägg (s), Annelie Enochson (kd) och Karin Thorborg (v).

Det övergripande temat för sessionen är "OSSE:s roll i Europas nya samarbets-arkitektur". Temat debatteras ur olika synvinklar i församlingens tre ordinarie utskott: politik och säkerhet i det första utskottet, ekonomi, vetenskap och miljö i det andra utskottet samt demokrati och mänskliga rättigheter i det tredje utskottet.

Utöver huvudtemat kan församlingen besluta om tilläggsämnen kring aktuella teman. Den svenska delegationen har föreslagit att som tilläggsämne debattera stödet till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det svenska förslaget, som lämnats in i form av ett utkast till resolution, har fått stöd från ett trettiotal andra parlamentariker från elva länder. Stödet för ICC har fått ny aktualitet när FN:s säkerhetsråd genom resolution 1487 förnyade det undantag som ger åtalsimmunitet för krigsförbrytelser i samband med fredsbevarande insatser.

Tillkomsten av den internationella brottmålsdomstolen är en milstolpe när det gäller att säkra de mänskliga rättigheterna och att undvika straffrihet för grova brott mot den humanitära rätten. Det är demokratiska staters skyldighet att stödja domstolen och garantera dess effektivitet. Motionärerna uppmanar OSSE:s medlemsstater att stödja och skydda brottsoffer, vittnen och deras familjemedlemmar, särskilt kvinnor och barn.

För ytterligare information om församlingens session:

Ordförande Tone Tingsgård nås per mobil 070-530 42 57.

Sekretariatet på Riksdagens internationella kansli nås via telefon 08-786 40 00.

Under tiden 4-9 juli nås delegationen i Rotterdam, telefon +31 10 710 8000.

Christina Green
Tf sektionschef, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48, 020-349 000