Linköpings kommun

"Ostlänken viktigaste beslutet för Linköping på 40 år"

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 10:42 CEST

– Det är ett oerhört glädjande besked att regeringen ger klartecken för att bygga Ostlänken. Den gångna veckan med beslut om Jas Gripen och Ostlänkenär den bästa veckan för Linköping på 40 år, sedan universitetet startade på 1970-talet, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

 – Det är av både nationellt och regionalt intresse att vi får nya järnvägsspår. Det är oerhört viktigt för Linköpings och regionens utveckling. Vi har under många år haft en stark befolkningstillväxt i regionen och har nu en stor arbetspendling såväl inom som utanför regionen. Detta kommer att betyda mycket för näringslivets fortsatta utveckling, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

 2001 lade kommunerna i Linköpin, Norrköping, Nyköping m fl förslaget om att bygga Ostlänken. De bekostade en förstudie.

 2003 tog regeringen upp Ostlänken i sin dåvarande framtidplan.

 2003-2009 genomför Banverket/Trafikverket en järnvägsutredning för Ostlänken, som fastställs 2010.

 2008 tillsätter regeringen en höghastighetsuredning.

 2010 förklarar Trafikverket att stäckan Linköping-Norrköping är överbelastad, vilket hämmar såväl regional som nationell trafik. Svåra störningar i trafiken är återkommande

 Linköpings och Norrköpings kommuner har tillsammans med Regionförbundet Östsam flera gånger uppvaktat infrastrukturministern om behovet av utbyggd spårkapacitet.

 Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),

telefon 013-20 62 96, 070-211 44 82

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.