Svenskt Näringsliv

Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:43 CET

Idag presenterar Svenskt Näringsliv en ny rapport om hur kommunala verksamheter konkurrerar med privata företag. Rapporten bygger på en unik kartläggning av alla kommunala aktiebolag i samtliga 290 kommuner. Dessutom specialstuderas 31 kommuner där även de kommunala förvaltningarnas näringsverksamheter har granskats.

– I dessa 31 kommuner omsätter kommunala bolag och förvaltningar lågt räknat totalt 1,9 miljarder kronor i konkurrens med privata företag. Om granskningen omfattat förvaltningarna i alla kommuner skulle summan ha blivit långt högre, säger Kristina Scharp, Svenskt Näringsliv.

Rapporten behandlar inte kommunala kärnverksamheter eller verksamheter som skulle kunna beröras av offentlig upphandling. I fokus finns istället områden där kommunerna i strid med lagen bedriver näringsverksamhet.

Exempel på detta är försäljning av vitvaror, konferens- och restaurangverksamhet, gymverksamhet, elinstallationer hos privatpersoner och företag, bilverkstäder, bredbandstjänster, nöjesresor med buss med mycket mera.

– Att sådana kommunala verksamheter är både lagstridiga och direkt skadliga råder det inget tvivel om. Privata företag kan inte konkurrera på lika villkor med kommunala bolag och förvaltningar som finansieras med skattepengar eller med förmånliga kommunala lån, säger Joakim Bogdanoff, Svenskt Näringsliv.

– Tyvärr gör frånvaron av böter eller andra straff att många kommuner struntar i lagen och fortsätter att konkurrera med privata företag. Denna bristande respekt för lagen är mycket oroande.

Ett återkommande argument från kommunernas företrädare är att de kommunala näringsverksamheterna inte omsätter några större belopp.

– För en kommun är kanske 100 000 kronor småpengar. Men för småföretagare som konkurrerar med exempelvis det kommunala gymmet är det en betydande summa, kommenterar Kristina Scharp.


Hela rapporten med underbilagor finns att hämta på
www.svensktnaringsliv.se
Länk till den samlade databanken för samtliga 290 kommuner återfinns på
www.studentkraft.com/intranet_kommun
Login: kommun Password: kommun

För mer information kontakta:
Kristina Scharp, Svenskt Näringsliv, 08-553 431 63
Joakim Bogdanoff, Svenskt Näringsliv, 08-553 432 12


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se