Civil Rights Defenders

Osynligt val i Vitryssland

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2008 05:00 CEST

Det vitryska parlamentsvalet handlar inte så mycket om sammansättningen i parlamentet. Istället syftar valet till att återupprätta den vitryska regimens legitimitet och återuppta landet i Europarådet, säger bedömare i Vitryssland. De politiska fångarna har släppts men under ytan är allt som förut.

Parlamentsvalet i Vitryssland den 28 september skiljer sig till det yttre från tidigare parlaments- och presidentval i landet. I ett försök att blidka väst och få OSSE:s valövervakare att godkänna valet har president Aljaksandr Lukasjenka nyligen frigivit alla politiska fångar och avstått från att, i förebyggande syfte, arrestera regimkritiker.

- Det finns inte någon direkt rädsla i luften denna gång. Det förekommer inga hot eller varningar i de statliga medierna, inget tal om "fiender" säger Zanna Litvina, från det oberoende vitryska journalistförbundet BAJ.

Taktiken går istället ut på att tiga ihjäl valet. På gatorna i Minsk ser man väldigt få tecken på att landet är inne i en valkampanj. Affischer får sättas upp på speciellt avsedda annonspelare, varav de flesta är tomma.

Det förekommer inga debatter i statliga medier, ingen redovisning av de politiska alternativen och ingen redogörelse för skillnaderna mellan kandidaternas program. De statliga medierna ägnar majoriteten av valbevakningen (87-99% av tiden) åt presidenten och den centrala valkommissionens arbete. Fokus ligger på tekniska procedurer kring valen. De få gånger oppositionskandidater överhuvudtaget nämns är det uteslutande i negativa termer.

Statligt anställda och studenter är två grupper som utsatts för starka påtryckningar om att förhandsrösta. Den som vägrar påminns om att även kollegor drabbas om en person visar brist på lojalitet. Syftet med att få många att rösta innan valdagen är för att lättare kunna manipulera valresultatet.

De vitryska människorättsförsvararna hyser inga tvivel om att valet varken är fritt eller demokratiskt. De förbättringar som syns på ytan är bara kosmetiska, säger Ales Bialiatski från människorättsorganisationen Viasna.

- Myndigheterna kontrollerar processen och resultatet. Visst är det positivt att ingen arresterats inför valet och att de politiska fångarna släppts. Vi kan räkna upp tre positiva saker och trettiotre negativa. Det gör att vi kommer att ha demokratiska val om 60 år ifall vi håller den här förändringstakten, säger han med ett skratt.

Det finns en oro hos människorättsorganisationerna för att Europa ska godkänna valet och därigenom ge det vitryska ledarskapet legitimitet. Om Vitryssland återupptas i Europarådet kommer frågor om mänskliga rättigheter och försvunna politiker att få minskad prioritet, tror Zanna Litvina.

- Väst måste fortsätta att ställa krav på att de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten respekteras. De förbättringar som nu syns är bara tillfälliga. Regimen har inte förändrats, säger hon.

Andrei Sannikov, från människorättsorganisationen Charter 97, vill inte sia om framtiden förrän efter valet. Väldigt avgörande blir hur OSSE-observatörerna bedömer valet och vad EU:s respons blir på det. Han är rädd för att några få positiva tecken kommer att ges alltför stor betydelse.

- Det är ett farligt spel av väst att samarbeta med regimen utan att inkludera den politiska oppositionen och det civila samhället i processen och utan att ställa mycket starka och tydliga krav på verkliga förändringar, säger Sannikov.

Sannikov bedömer att EU skulle kunna pressa den vitryske presidenten mer, tillfället vore synnerligen gynnsamt med tanke på de försämrade relationerna med Ryssland och den uppenbara önskan om att närma sig Europa som Lukasjenka visat på senare tid. Hoten om att vända Europa ryggen är bara en bluff, hävdar han.

- Jag känner en väldig frustration. Vi skulle ha kunnat åstadkomma mycket mer. Men varje gång väst backar ett steg blir de negativa effekterna för Vitryssland hundra gånger så stora, säger han.

På en direkt fråga om det bästa vore att avbryta kontakterna med den vitryska regimen för att valet inte kan betecknas som fritt och demokratiskt, svarar de vitryska människorättsförsvararna att isolering inte är någon framkomlig väg.

- Det viktigaste är att inte släppa kraven på att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Europa måste ge efter lite men hela tiden fortsätta att ställa krav. Man får ägna sig åt krassa förhandlingar, ge och ta, för det är vad Lukasjenka gör, säger Ales Bialiatski.

På måndag kommer valövervakarna från OSSE med ett första uttalande.

________________________
För mer information kontakta:
Natasha Jevtic Esbjörnson, informationsansvarig på Svenska Helsingforskommittén, på plats i Minsk under parlamentsvalen, mobilnummer 0709-14 63 43.

Svenska Helsingforskommittén har följt situationen i Vitryssland under många år. Kommittén reser till landet med jämna mellanrum och håller en regelbunden kontakt med företrädare för det civila samhället.