Note AB

OTEs valberedning inför bolagsstämman 2007

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:08 CET

Styrelsens ordförande för NOTE AB skall under oktober månad varje år kontakta de största aktieägarna för att etablera en valberedning bestående av tre ledamöter. Tillsammans ska ledamöterna representera de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningens ordförande utses från den röstmässigt störste aktieägaren.

Uppgiften är att förbereda och framlägga förslag till bolagsstämman avseende styrelsens sammansättning, val av revisorer samt arvoden. Detta kommer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2007.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

- Sten Dybeck, representerar eget innehav och bolag, ordförande och tillika huvudägare i NOTE
- Nils Petter Hollekim, representerar Odin Fonder
- Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Sten Dybeck på e-postadressen sten@dybeck.com.

För ytterligare information, kontakta:
Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef NOTE AB, tel. +46 (0)8 568 990 01,
+46 (0)76 815 99 99

Om NOTE
”Vår affärsidé är att, nära våra kunder, producera elektronik från design till eftermarknad.”
NOTE är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik och finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen och Polen. Nettoomsättningen för år 2005 uppgick till 1 500 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1100. Läs mer på www.note.se