Livsmedelsverket

Otillåtet färgämne i importerade chiliprodukter

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 18:00 CEST

Ett otillåtet färgämne, Sudan 1, har hittats i chili och chiliprodukter som importerats till Frankrike från Indien. Vid import till länder inom EU ska därför dessa produkter, oavsett ursprung, åtföljas av ett intyg som visar att de inte innehåller färgämnet.

Frankrike rapporterade till EU den 9 maj att färgämnet Sudan 1 upptäckts i chiliprodukter från Indien. Sudan 1 är inte godkänt för användning i livsmedel inom EU.

Krav på intyg och kontroll
Enligt beslut i EU-Kommissionen ska medlemsstaterna ställa krav på att importerad torkad och krossad eller mald chili ska åtföljas av ett intyg som garanterar att det otillåtna färgämnet Sudan 1 inte ingår. Medlemsstaterna ska också ta stickprov och göra analyser av sådana produkter under import eller som redan finns på marknaden.

Det beslut som EU fattat innebär inte att produkter på maknaden återkallas, varför Livsmedelsverket i dagsläget inte heller kommer att vidta några sådana åtgärder.

Import till Sverige
Till Sverige importeras årligen cirka 1 100 ton chili och chiliprodukter som beslutet omfattar. Kontroll av intyg kommer att göras av tullen. Stickprov av importerade partier, med eller utan intyg, och av produkter på marknaden kommer att ombesörjas av kommunerna och Livsmedelsverket.

Upplysningar: Ingrid Nordlander, 018-17 55 96, Per Ola Darnerud, 018-17 14 52