Luftfartsverket, LFV

Otillåtna gåvor påverkade inte upphandling

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 11:43 CET

LFV har polisanmält fyra medarbetare för att ha tagit emot otillåtna förmåner.

De fyra är delprojektledare i de byggprojekt som pågått på Arlanda
flygplats. Förmånerna har inte påverkat upphandlingarna av projekten.

Det var efter avslutade delprojekt som ABB bjöd de fyra delprojektledarna på
resor för att utvärdera projektet. Resorna gick till Island, Österrike och
Kiruna.

De fyra delprojektledarna är inte chefer på flygplatsen och har därmed
själva ingen attesträtt för fakturor. De har heller inte varit inblandade i
de upphandlingar som skett. Upphandlingarna av projekten skedde många år
tidigare och sköttes då av LFV:s huvudkontor.

Den övre gränsen för att kunna acceptera en gåva är omkring 350 kronor. Det
gäller samtliga medarbetare, både chefer och andra. Därför ser LFV
allvarligt på det inträffade.

- Det var helt förkastligt att följa med på de här resorna även om det inte
påverkat vårt val av entreprenör, säger Lars Rekke, generaldirektör LFV.

- Vi arbetar nu aktivt med att informera all vår personal om otillåtna
förmåner och vilka regler som gäller. Enligt LFV:s värderingar, som vi
aktivt arbetar med, är detta något som inte ska förekomma i Luftfartsverket,
fastslår Lars Rekke.