Sveriges Ingenjörer

Otillräcklig satsning på forskning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 12:12 CEST

Det är lovvärt att regeringen vill satsa på forskning och utveckling för att stärka industrisektorn inom IT/telekomområdet - men det är långt ifrån tillräckligt om Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Det framhåller Civilingenjörsförbundet och Naturvetareförbundet i en kommentar till årets budgetproposition:

- Äntligen verkar regeringen ha begripit att Sverige måste bli en ledande forskningsnation för att vi ska kunna fortsätta att utveckla vår välfärd, säger förbundsdirektörerna Richard Malmborg, Civilingenjörsförbundet, och Jörgen Ohlsson, Naturvetareförbundet. Under flera år har vi mest hört vackra ord från regeringen om behovet av mer kvalificerade kunskaper utan att de har omsatts i praktiken. Att värdet av dessa inte har prioriterats tidigare har kostat Sverige både i minskat ekonomiskt välstånd och förlorade arbetstillfällen.

- Det är därför lovvärt att regeringen i budgetpropositionen vill höja anslaget till Verket för innovationssystem, Vinnova, med 100 miljoner kronor. Men det räcker inte på långa vägar - det krävs fler åtgärder för att de forsknings-intensiva företagen ska finna det fördelaktigt att expandera i Sverige.

- För att lyckas skapa en ledande forskningsnation krävs i första hand att investeringsklimatet för forskningsintensiva företag avsevärt förbättras i Sverige. Likaså krävs att Sverige har internationellt kvalificerade forskare främst inom teknik och naturvetenskap.

- Budskapen gentemot svenska och internationella företag måste vara entydiga. Det ska löna sig att utveckla forskningsintensiv produktion i Sverige. Regeringsdeklarationens formulering att "Sverige ska vara en ledande forskningsnation" ser vi som ett löfte till hela nationen, säger Malmborg och Ohlsson.

För mer information kontakta:
Richard Malmborg, förbundsdirektör Civilingenjörsförbundet, 070-564 1363 Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör Naturvetareförbundet, 0733-66 24 82 Lasse Årling, pressekreterare CF, 070-329 80 08