LO

Otillräckliga förslag om företagshälsovården och för långsamt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:30 CET

-Frågan om företagshälsovård behöver inte utredas mer. Nu behövs det konkreta förslag på åtgärder där det förebyggande arbetet finns med. Förslag måste även tas fram om hur staten ska ge stöd till företagshälsovården med inriktning på medicinska åtgärder i syfte att bedöma och återställa arbetsförmåga samt behov av rehabilitering. Stöd från staten behövs även till åtgärder som leder till ökad forskning och utveckling inom företagshälsovården.

Det säger LOs andre vice ordförande Ulla Lindqvist i en kommentar till när socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och Anna Hedborg idag presenterade en ny strategi för återgång till arbete och förslag för att säkerställa utbildningsbehovet inom företagshälsovården.

Förslagen om utbildningen inom företagshälsovården har uppkommit med anledning av regeringens beslut om att lägga ner Arbetslivsinstitutet. För att sjukfrånvaron ska bli lägre och rehabiliteringen bli effektivare så anser LO att hög och relevant kompetens hos företagshälsovårdens personal är en förutsättning för att företagshälsovården ska utgöra en effektiv resurs i parternas gemensamma arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

LO menar att det är av yttersta vikt att arbetsmarknadens parter har ett betydande inflytande över utbildningarnas inriktning och innehåll.

LO har under en längre tid presenterat underlag och diskuterat frågan om en förstärkt företagshälsovård med Social- och Arbetsmarknadsdepartementet.

Ordentliga satsningar på företagshälsovårdens personal är en förutsättning för att företagshälsovården ska utgöra en effektiv resurs i parternas gemensamma arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

- Det är häpnadsväckande att tro att sjukfrånvaron ska minska genom att ytterliggare utreda frågan om företagshälsovård och att arbetsgivaren får möjlighet att kräva sjukintyg från första dagen samt genom att arbetsgivaren ska komma undan sitt ansvaret för att göra rehabiliteringsutredning, säger Ulla Lindqvist LOs andre vice ordförande, säger Ulla Lindqvist.

För ytterligare information kontakta LOs pressinformationMed hälsning

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08