Miljöpartiet de gröna

OTILLRÄCKLIGT LITTORIN

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:49 CEST

Regeringen kallar det oansvarig tarzanmentalitet när arbetsmiljön försämrats på arbetsplatserna.
Men i stället för att möta en arbetsmiljö i förändring skär regeringen sammantaget ner 130 miljoner på arbetsmiljöarbetet, säger Miljöpartiets ledamot arbetsmarknadsutskottet, Ulf Holm.

- Problemen handlar inte främst om att anställda skulle uppträda oansvarigt och våghalsigt på arbetsplatser, utan mycket talar för att det är pressade tider, oklara ansvarsförhållanden för arbetsmiljö och skyddsarbete, bristande utbildning och kunskap och framförallt brister i inspektionsarbetet som lett till att dödsolyckorna ökat på arbetsplatserna, säger Ulf Holm.

- Sven Otto Littorin beskriver i dagens SvD en arbetsmarknad som är i kraftig förändring. Ökat antal egenförtagare, ensamarbete istället för lagarbete, språksvårigheter, bristande kunskap vid upphandling mm. Men då är ju frågan vad Littorin och regeringen gjort för att möta denna utveckling, säger Ulf Holm.

- Regeringen har först fattat beslut som innebär att resurserna till Arbetsmiljöverket minskar med 160 miljoner kronor under en treårsperiod. Därutöver har regeringen avvecklat Arbetslivsinstitutet vilket innebär minskad forskning inom bland annat arbetsmiljöområdet, säger Ulf Holm.

- Jag efterlyser lite mer fantomen-mentalitet av Littorin, att han återför medlen till arbetsmiljöarbete till den nivå som gällde när det var röd-grön majoritet i Sveriges riksdag, säger Ulf Holm

Kontakt: Ulf Holm, 070-576 26 49
Maria Gardfjell, pressekreterare, 070-301 19 64
Dan Gahnström, arbetsmarknadspolitisk sekreterare, 0708-82 62 41