Vingåkers kommun

Otjänligt dricksvatten i Säkerstad

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:42 CEST

I två dagar har Vingåkers och Katrineholms kommuner genomgått en utbildning i ledningsmetodik
vid en extraordinär händelse. Utbildningen har hållits på Båsenberga hotell & konferens.

Bakgrunden är lagen om extraordinära händelser som trädde i kraft 2003.
Bo Björklund från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) höll i utbildningen som anordnades av
Västra Sörmlands Räddningstjänst. VSR är ett gemensamt kommunförbund för Vingåker och
Katrineholm. Målet för dagarna var att kommunernas krisledning skulle få ”god kunskap om
ledningsmetodik – arbetssätt, roller, uppgifter och hjälpmedel”.

– Jag har inte svaren, sa Bo Björklund.
– Jag ställer frågorna och provocerar för att få igång era diskussioner.

Utbildningen har varvats med teori och praktik. Ett fiktivt fall från en fiktiv kommun – Säkerstad
kommun – fick tjäna som problem för de båda kommunernas krisledningar att lösa. Det otjänliga
dricksvattnet i Säkerstad kommun fungerade bra som övningsexempel eftersom det automatsikt drar
in flera förvaltningar i processen. Syftet med övningen var att belysa eventuella svaga punkter i
rutinerna.

– För Vingåkers del flöt det på bra, tyckte Björn Andersson (m), kommunstyrelsen ordförande.
– Men vi blev också uppmärksammade på att det finns behov av att uppdatera vissa checklistor och
planer.
Vid sammanfattningen konstaterades det att det varit två nyttiga dagar, med många intressanta
diskussioner. Det framkom också att det är en självklarhet för de båda kommunerna att bistå
varandra i en eventuell extraordinär händelse.

För mer information:
Björn Andersson (m), kommunstyrelsens ordf, Vingåker, 0703-10 23 01
Helena Viklund, kanslichef, Vingåker, 0705-57 44 43
Bengt Öberg, beredskapsamordnare, 0706-40 87 10