Falkenbergs kommun

​Otjänligt vatten gör att kommunen avråder från bad i sex av Falkenbergs insjöar

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2019 15:39 CEST

De senaste vattenprover som Falkenbergs kommun tagit för att kontrollera vattenkvaliteten vid kommunens insjöbad visar på otjänligt vatten på ett flertal ställen. Kommunen avråder nu från bad i följande sjöar:

  • Lyngsjön i Krogsered: otjänligt vatten, avrådan från bad
  • Horsasjön i Älvsered: otjänligt vatten, avrådan från bad
  • Hjärtaredssjön i Hjärtared: otjänligt vatten, avrådan från bad
  • Fegensjön, Linjevik: otjänligt vatten, avrådan från bad
  • Sjönevadssjön: otjänligt vatten, avrådan från bad
  • Nyhagasjön: otjänligt vatten, avrådan från bad

Prover visar även att vattenkvaliteten i Ljungsjön i Ljungby är tjänlig men med anmärkning.

- Vi har fått avvikande provresultat på ett antal insjöbad och detta är något som vi tar allvarligt på. Det har regnat mycket under de senaste dagarna och vi tror att det har ett samband, Christian Fager, fritidschef i Falkenbergs kommun.

Varje vattenprov får en bedömning efter det att halten bakterier E. coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

- Vi har tagit nya prover idag och räknar med att få de nya provresultaten i början av nästa vecka. Vi har satt upp informationsskyltar om den bristande vattenkvaliteten på varje berörd badplats, säger Christian Fager.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

För mer information om badvattenkvalitet: http://bit.ly/badvattenkvalitet (Havs- och vattenmyndigheten)

Mediekontakt

Christian Fager, fritidschef, Falkenbergs kommun, tel: 070-638 63 22

Falkenberg är en tillväxtkommun med 45 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".