Volontärbyrån

Otroliga 10 000 volontärer förmedlade via Volontärbyrån

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 07:10 CET

Erika Wislez, 23 år och studerande från Stockholm, är den 10 000:e volontären som Volontärbyrån förmedlat. Erika har sökt ett ideellt uppdrag hos Tjejzonen för att sitta i telefonjour och ge stöd åt unga utsatta tjejer.

- "Jag har sökt uppdraget hos Tjejzonen för att jag vill kunna hjälpa unga tjejer som har det svårt. Många unga tjejer idag vet inte vart de ska vända sig med sina frågor och problem. Jag vill finnas där som ett stöd och visa på att det finns hjälp att få", säger Erika Wislez.

Erika är en av de 10 000 volontärer som sökt över 2300 olika ideella uppdrag som registrerats av fler än 600 frivilligorganisationer. Sedan Volontärbyrån startade 1 september 2002 har antalet förmedlade volontärer slagit alla förväntningar.

- "Jag hade aldrig kunnat ana att viljan att engagera sig ideellt är så stor och att vi på lite drygt fyra år skulle förmedla 10 000 volontärer. Extra glädjande är att se att det är så många unga som engagerar sig och att vår verksamhet öppnat dörren till det ideella engagemanget för dem. Majoriteten är under 35 år och, 72 % hittar sitt första volontäruppdrag genom Volontärbyrån!" säger Amelie Silfverstolpe, Volontärbyråns grundare.

Orsaken till det stora intresset att söka uppdrag via Volontärbyrån är framförallt att det passar den yngre generationens sätt att engagera sig. De vill få en bra överblick med tydligt formulerade uppdrag för att kunna välja det som passar dem bäst både vad gäller tid, plats, kompetens och inriktning. De ideella uppdragen kan vara allt ifrån att vara flyktingguide, hjälpa till i en telefonjour, vara mentor, läxhjälpare, djurvårdare, festivalarbetare, lägerledare, besöka äldre till att hjälpa en organisation med ekonomisk rådgivning eller marknadsföring. Med hjälp av Volontärbyråns webbplats matchas volontärernas önskemål med frivilligorganisationernas behov. Volontärbyrån har också sett att människor med bl a olika bakgrund, ålder och etnicitet får ökad möjlighet att möta varandra i gemensamma intressen.

- "Det är fantastiskt att se vilken oerhörd kompetens volontärerna bidrar med till frivilligorganisationerna och det är häftigt att tänka på alla de tusentals olika möten som ägt rum mellan volontärer, brukare och frivilligorganisationer. Det är ett ömsesidigt utbyte där volontärerna ofta menar att de själva får mer tillbaka än de ger. Vi tror på att man mår bra av att engagera sig och att det är ögonöppnande upplevelser för alla inblandade, t.ex. när fondförvaltaren hjälper invandrarkvinnor på väg ut i arbetslivet eller ungdomar hjälper till på en cirkusfestival”, fortsätter Amelie.

Kontakt med Volontärbyrån
Om du har frågor, vill få statistik, prata om nya trender för det ideella engagemanget, få bilder eller komma i kontakt med frivilligorganisationer och volontärer är du välkommen att höra av dig till: Malin Tappert 08-24 14 02, 0735-900 526, malin@volontarbyran.org

PS. Om ni väljer att publicera något om Volontärbyrån så ta gärna med webbadressen eftersom många brukar vilja engagera sig efter att ha hört om verksamheten och vi så gärna vill ta tillvara på deras engagemang.

Kort om Volontärbyrån
Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer. Innan Volontärbyrån startade var det i stort sett omöjligt att hitta ett ideellt uppdrag om man inte kände till namnet på organisationen. Volontärbyrån startades i Stockholm 2002 med syfte att förenkla för volontärerna att hitta uppdrag som passar dem, oavsett organisation. Särskilt små organisationer har fått lättare att hitta volontärer genom Volontärbyrån. Volontärbyrån har sedan starten förmedlat volontärer till frivilligorganisationer över hela landet, däribland Röda Korset, Studieförbund, Cirkus Cirkör, Mångkulturellt resurscentrum, Ny Gemenskap, Tjejzonen, Brottsofferjouren, Teater Barbara, Svensk flyktinghjälp, Kattvärnet, Blekinge musiksällskap, Anorexi-Bullimikontakt och världsnaturfonden WWF. Volontärbyrån drivs av Forum för Frivilligt Socialt Arbete och är gratis för volontärer och frivilligorganisationer. Verksamheten finansieras genom samarbeten med kommuner och företag som vill stimulera engagemanget bland medborgare och anställda.