Fackförbundet ST

Otrygga doktorander hot mot tillväxt

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 12:15 CEST

Kartläggning av doktoranders arbetssituation

Nära hälften av Sveriges doktorander har övervägt att hoppa av forskarstudierna. Över 60 procent oroar sig för att inte få jobb efter forskarutbildningen. Flertalet doktorander är nöjda med sina handledare, men det är alarmerande att inte ens var tredje upplever att de får bra stöd av institutionens chef. Över 40 procent känner sig inte delaktiga i institutionens verksamhet. Ungefär var tredje doktorand från utomeuropeiska länder uppger att de blivit illa behandlade.
- Det är självklart att de forskarstuderande ska ha arbetsförhållanden som gör det möjligt att slutföra utbildningen. Avhopp innebär både förlorade år och kostnader för samhället. I förlängningen hotas den ekonomiska tillväxten, säger Annette Carnhede, förbundsordförande i ST.

Allt fler studenter väljer att bli forskarstuderande, i vardagligt tal även kallade doktorander. Sedan början av 1990-talet har antalet nyantagna forskarstuderande ökat med ungefär 35 procent. I dag är drygt 18 500 aktiva vid landets forskarutbildningar.

ST har med stöd av TCO och TEMO kartlagt doktoranders arbets- och livssituation. Rapporten speglar det livspussel som de tvingas lägga för att få livet och karriären att gå ihop. 2 200 forskarstuderande vid landets universitet och högskolor har tillfrågats, varav drygt 1 200 har svarat. Undersökningen är nedbrytbar på universiteten i Lund, Göteborg, Uppsala, Örebro, Umeå och Luleå.

Undersökningen visar bl a att:
· ... det är svårt att kombinera forskarstudier med familjeliv. Sju av tio ensamstående föräldrar har funderat på att hoppa av sina doktorandstudier.
· ... ingen enda av de svarande uppger att de haft någon form av praktik eller möten med företag, myndighet eller organisation som en del av förberedelser för det framtida yrkeslivet.
· ... en tredjedel uppger att de arbetar mer än 46 timmar i veckan. Personer födda utanför Norden arbetar i ännu större utsträckning.
· ... nästan hälften av de tillfrågade arbetar utöver
forskarstudierna.
· ... att ungefär var femte anser att det sociala klimatet är ganska eller mycket dåligt.
· ... Nästan var tionde doktorand uppger att det förekommit ovälkomna sexuella anspelningar eller handlingar vid institutionen.
· ... att hela 40 procent av de sammanboende har på grund av forskarstudier väntat med att skaffa barn.
· Glädjande är att hela 80 procent kan tänka sig att rekommendera närstående att börja forskarstudera.

För mer information, välkommen att kontakta:

· Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande, tel 070-641 12 15
· Ing-Marie Nilsson, ordförande i ST inom högskolor och
universitet, tel 070-536 49 90
· Inger Ehn Knobblock, fil dr och ombudsman på ST, tel 070-663 51 44
· Ulf Andréasson, forskarstuderande och TCO-utredare, tel 070-480 11 10
· Hämta undersökningen på www.stmf.se eller www.tco.se

PRESSTRÄFFAR MED PRESENTATION AV DE LOKALA RESULTATEN: Göteborg 15/9, Luleå 23/9, Uppsala 29/9, Lund 6/10, Örebro 13/10, Umeå 20/10. Samtliga träffar kl 11.00. Lokala fackliga representanter, ST:s ordförande inom högskolor och universitet samt rapportskrivarna deltar. Separat inbjudan kommer senare.