BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Otryggheten minskar men slår ojämnt

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:25 CET

Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre. Invandrare till exempel är mer utsatta för brott, känner sig otryggare och har ett lägre förtroende för rättsväsendet.

15 procent känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen i sitt bostadsområde, vid den första mätningen 2005 var andelen 21 procent. Men bland personer födda i ett annat land än Sverige är andelen otrygga 24 procent. Gruppen är också mer utsatt för brott mot enskild person, 16 procent jämfört med 11 procent i hela befolkningen. Även förtroendet för rättsväsendet är lägre, 53 procent har stort förtroende jämfört med 61 procent i hela befolkningen.

– Personer som är födda i ett annat land känner sig otryggare. Tidigare forskning på NTU visar att den skillnaden kvarstår även om man rensar bort effekten av andra viktiga faktorer som kön, ålder, inkomst, vilken typ av område man bor i och om man blivit utsatt för brott, säger Åsa Irlander, utredare på Brå.

Men utvecklingen går åt rätt håll. Precis som övriga befolkningen känner sig färre invandrare otrygga i dag än för fem år sedan, 24 procent 2010 mot 33 procent 2006. 

Svagt positiv utveckling
NTU bygger på intervjuer med drygt 14 000 personer och genomförs årligen av Brå. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet. Resultaten redovisas främst på nationell nivå men också för län och vissa kommuner.

– Antalet personer som känner sig trygga när de går ut på kvällen ökar något, precis som antalet personer som känner förtroende för polisen och övriga rättsväsendet. Däremot är utsattheten för brott i huvudsak oförändrad, säger Anna Frenzel, utredare på Brå. 

Det län som har högst andel otrygga är Skåne, 19 procent, och det län med lägst andel är Jämtland, 8 procent. Genomsnittet för hela riket är 15 procent.

Förtroendet för rättsväsendet har ökat från 54 till 61 procent sedan mätningarna började. Den myndighet som flest har förtroende för är Polisen, 62 procent 2010 jämfört med 55 procent 2006. Kriminalvården är den myndighet där förtroendet ökat mest, 42 procent 2010 mot 29 procent 2006.Nationella Trygghetsundersökningen 2010 kan beställas eller laddas ner på www.bra.se

Ytterligare information: Åsa Irlander, 08-401 87 51, Anna Frenzel, 08-401 87 02, båda utredare på Brå
PRESSTJÄNST: jennie.zetterstrom@bra.se, 08-401 87 36

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se