Latinamerikagrupperna

Otydlighet kring miljö- och etikfrågorna i pensionsutredning

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 14:26 CEST

Enligt utredningen om AP-fonderna som presenterades idag av utredaren Mats Langensjö bör arbetet med etiskt och miljömässigt ansvarsfulla investeringar av pensionsmedlen stärkas och ges en mer framträdande roll än i dag. Latinamerikagrupperna välkomnar en sådan förändring, då listan på AP-fondernas investeringar i företag som förstör miljö och kränker mänskliga rättigheter är lång. Utredningen saknar dock konkreta förslag kring hur detta arbete ska stärkas.

- Ett grundläggande problem är att hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter underordnas målet om hög avkastning. Enligt nuvarande regelverk får etik- och miljöarbetet inte påverka avkastningen negativt. Det måste ändras, men här ger utredningen inga klara besked, säger Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna.

Latinamerikagrupperna och Swedwatch rapporter från 2011 visar att AP-fondernas investeringar i gruvföretag som ägnar sig åt guldutvinning leder till omfattande miljöförstöring, tvångsförflyttningar och kränkningar av ursprungsfolks mänskliga rättigheter. Så sent som i juli i år miste fem personer livet i Peru i protester mot gruvföretaget Newmont Mining där AP-fonderna investerat 456 miljoner kronor. Företagets nya gruvprojekt kommer att torrlägga sjöar och hotar människors tillgång till rent vatten.

- Nu måste pensionsgruppen i Riksdagen skärpa utredningens förslag som rör etik och mänskliga rättigheter. Att inrätta ett oberoende etikråd skulle vara ett steg i rätt riktning. Men redan idag bör AP-fonderna undvika investeringar i företag som kränker mänskliga rättigheter och miljö, om resurser för att göra ett aktivt påtryckningsarbete saknas, säger Francisco Contreras.

Rapporter

Latinamerikagrupperna (2011), AP-fondernas ohållbara investeringar: http://latinamerikagrupperna.se/ap-fonderna-kan-gora-skillnad-for-klimatet-och-fattiga-manniskor-0

Swedwatch (2011), Rena guldgruvan: http://latinamerikagrupperna.se/ny-rapport-svenska-pensionspengar-i-oetiska-guldgruvor

Kontakt Latinamerikagrupperna:

Francisco Contreras, ordförande
Francisco.Contreras@latinamerikagrupperna.se
mobil: 070-7953842

www.latinamerikagrupperna.se
www.latinamerika.nu

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.