Prevent

Otydlighet vanlig orsak till konflikt på jobbet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:54 CEST

Otydlighet på arbetet, som exempelvis ett vagt ledarskap eller oklara mål och uppgifter, är en grogrund för att allvarliga konflikter utvecklas på en arbetsplats. Det menar organisationskonsulten Barbro Östling som under hösten håller fem frukostmöten om konflikter och mobbning på jobbet. Hon har även skrivit boken ”Personkonflikter på arbetsplatsen”.
En annan orsak till konflikter är stress. När personer på en arbetsplats känner stress i arbetet så finns risken att de utvecklar aggressivitet och mindre tolerans mot andra.

Barbro Östling betonar att konflikter på jobbet i sig är normalt och ofta leder till något gott. Att ha olika uppfattningar utvecklar både medarbetare och arbetsplatser. Men det är när konflikterna blir djupgående och inte löses som stora problem kan uppstå. I svåra fall, som när en enskild person utses som syndabock, finns risken att även ren mobbning utvecklas med allvarliga kränkningar och utfrysning som följd.

Konflikterna innebär i regel ett stort produktionsbortfall för arbetsplatsen eftersom mycket av medarbetarnas energi går åt till att hantera situationen. Men det finns sätt att motarbeta att allvarliga konflikter uppstår. Både chef, medarbetare och fack har ansvar för att bromsa i tid, påpekar Barbro Östling. Chefen har en mycket viktig roll. En chef måste vara synlig, tydlig, modig och våga ingripa tidigt i konflikter. Handlar det om mobbning är chefen enligt lag skyldig att ingripa.

Medarbetarna, i sin tur, måste vara överens om vilka spelregler som gäller på en arbetsplats. Exempelvis att inte tala bakom ryggen och att vara respektfulla mot varandra. Facket ska via skyddsombudet kunna tydliggöra konflikten och vara samverkanspart mellan chef och medarbetare i ett tidigt skede.

Barbro Östling betonar även vikten av fungerande arbetsplatsträffar där arbetsgivare och anställda tillsammans sitter ner och diskuterar gemensamma frågor som rör arbetet. När dessa träffar fungerar bra är de en viktig förebyggande åtgärd mot konflikter, menar hon.

Under september och oktober berättar Barbro Östling, vid fem kostnadsfria frukostmöten på olika platser i landet, om de vanligaste orsakerna till mobbning och ger råd om hur man kan förebygga konflikter på jobbet. Mötena är fullbokade. Läs mer på www.prevent.se

Kontakt: Marie Rubertsson-Nerén, utbildningsledare, 08-402 02 47, 070-102 73 02, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Barbro Östling, beteendevetare/konsult och författare , 070-554 39 92, barbro.ostling@telia.com

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Tid och plats för kostnadsfria frukostmöten om mobbning

Stockholm 21 september
Elite Palace Hotel
08.30–09.30

Växjö 28 september
Elite Stadshotellet
09.00-10.00

Göteborg 1 oktober
Elite Park Avenue Hotel
09.00-10.00

Helsingborg 19 oktober
Elite Hotel Mollberg
09.00-10.00

Sundsvall 21 oktober
Elite Knaust Hotel
09.00-10.00

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.