Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Otydligt ledarskap och frånvaro av koncept fällde Kristdemokraterna

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:39 CEST

Kristdemokraterna gör sitt näst sämsta valresultat sedan inträdet i riksdagen. Det beror på ett otydligt ledarskap och frånvaron av ett koncept som bundit samman politiken. Vi har nu ett år på oss att komma tillrätta med allvarligaste problemen, säger Jonatan Hedin, sammankallande i kriskommissionen.

- Inför valet har partiet drivit flera olika politiska spår och det har inte varit tydligt hur dessa hör ihop. Under loppet av ett år skulle partiets kommunikation centreras kring budskapen "Trygghet i det lilla är trygghet i det stora", "Politikens gränsvakter" och "Ett mänskligare Sverige". Resultatet blev att inte ens partiets egna funktionärer kunde svara på frågan "Varför ska man rösta på Kristdemokraterna?". Partiets politiska koncept och strategi måste vara så enkla att en nyvärvad ungdomsförbundare kan förstå och föra ut det, säger Jonatan Hedin.

- Inom Alliansen har Kristdemokraterna intagit en alldeles för passiv position. Kristdemokraterna måste tidigt i lagstiftningsarbetet presentera sina egna politiska förslag och driva dessa offentligt. Sedan kommer man behöva kompromissa inom alliansen men såväl medlemmar som väljare måste veta vad som varit Kristdemokraternas linje och vad som varit de andra allianspartiernas, säger Jonatan Hedin.

- Nu måste partiledningen klargöra vad som är det kristdemokratiska projektet i svensk politik, förnya partiets image och skapa ett sammanhållet politiskt ledarskap. För att göra det krävs politiskt ledarskap, avslutar Charlie Weimers förbundsordförande för KDU.

För er information:

Jonatan Hedin, Förbundsstyrelseledamot 0733-55 06 57
Charlie Weimers Förbundsordförande 0765-27 25 35
Simon Westberg Förbundssekreterare 0765-27 25 33
www.kdu.se