U&We

Our Impacts godkänt av Carbon Discosure Project

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 14:30 CET

Börsföretag som redovisar sina klimatutsläpp till Carbon Disclosure Project (CDP) har fått ett tillförlitligt och enkelt verktyg för att redovisa och styra sin klimatpåverkan. Our Impacts har godkänts och rekommenderas av CDP.

Our Impacts är ett webverktyg som följer internationella standarder och som bygger på omfattande databaser. Det är unikt såtillvida att det har inbyggda emissionsfaktorer som successivt uppdateras. Det är intuitivt, lätt att använda och decentraliserat, vilket gör det lämpligt för komplexa organisationer där många personer ska mata in data.

Our Impacts har utvecklats av Ecometrica i Skottland och är ett av sex kalkylverktyg i hela världen som godkänts av CDP och det enda som finns representerat i Sverige.

Svensk återförsäljare är U&W [you&we] som har mer än femton års erfarenhet av att göra miljö- och klimatanalyser.

– Vi arbetat med klimatredovisningar till CDP ända sedan de startade i Sverige för fem år sedan. Med Our Impacts kan vi serva våra kunder ännu bättre”, säger Göran Wiklund, partner i U&W [you&we].

CDP samlar in klimatuppgifter från mer än 3000 börsföretag. Därmed förfogar CDP över den största databasen i världen över näringslivets utsläpp av växthusgaser. Datainsamlingen gör man på beställning av stora finansiella institutionerna runt om i världen, varav en del i Sverige, såsom Nordea, SEB och AP-fonderna.

 

För ytterligare information

Göran Wiklund, partner, U&W [you&we], 08-34 65 65, goran.wiklund@uwab.se

CDP har haft ett nordiskt sekretariat sedan 2006. Man vänder sig till de 200 största nordiska börsföretagen och uppmanar dessa att redovisa sin klimpåverkan och sina planer att minska utsläpp. www.cdproject.net

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att ekonomisk lönsamhet och hållbart företagande går hand i hand. U&W [you&we] är ett av de ledande företagen när det gäller att erbjuda klimattjänster och kompensation genom sin tjänst ZeroMission. Vi kallar oss "Catalyst for Good Business". www.uwab.se