Statistiska centralbyrån, SCB

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2009:

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:46 CET

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284334.aspx

Antalet lediga lägenheter ökar kraftigt

Cirka 34 000 hyreslägenheter var outhyrda den första september 2009, en ökning med 28 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. 76 procent av lägenheterna som står lediga för uthyrning finns i kommuner med färre än 75 000 invånare.

Antalet lediga lägenheter har minskat sedan slutet av 1990-talet. Den högsta noteringen gjordes 1998, då drygt 62 000 lägenheter var lediga för uthyrning. Därefter har antalet outhyrda respektive lediga lägenheter successivt minskat för att nu åter igen öka. Undersökningen baseras på samtliga lägenheter i kommunala bostadsföretag samt ett urval av lägenheter i privatägda fastigheter.

Orsakerna till att lägenheter är outhyrda kan variera, en del lägenheter står färdiga för inflyttning medan andra kan vara under renovering. Se tabellen nedan. Antalet lägenheter lediga för omedelbar uthyrning var i september knappt 25 000 (1,7 procent). Jämfört med 1 september 2008 är antalet totalt outhyrda drygt 7 500 fler. Lägenheter lediga för uthyrning  är cirka 6 300 fler.

Många större kommuner har ett fåtal lediga lägenheter medan mindre kommuner visar en helt annan bild. Cirka 19 000 (76 procent) av de lägenheter som står lediga för uthyrning finns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Högst andel lediga lägenheter i det kommunala beståndet finns i Ydre med 19,3 procent samt Gullspång och Hagfors med drygt 14 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Byggande-, bostads- och fastighetsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Jonas Jonsson
Tfn 08-506 94
E-post jonas.jonsson@scb.se