AxIndustries AB

Outokumpu fördjupar samarbete med AxIndustries

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 12:21 CET

– förnyar avtal och storsatsar på att öka produktionseffektiviteten

AxIndustries och dess dotterbolag Nomo Kullager har tecknat ett nytt övergripande distributions- och serviceavtal med Outokumpu-koncernen, avseende leveranser och service inom rullningslager.

Avtalet löper på tre år med en option på ytterligare 2 år med start i januari 2011. Parterna har under avtalstiden en stark ambition att utveckla samarbetet ytterligare för att tillsammans öka produktionseffektiviteten och minska kostnaderna.

Outokumpu är en världsledande producent av rostfritt stål med stora produktionsanläggningar främst i Sverige och Finland. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder euro och sysselsätter drygt 8000 medarbetare i mer än 30 länder världen över. Outokumpus övergripande strategi är att bli nummer ett inom rostfritt stål i världen. En viktig del i strategin är att finna partners som kan tillföra Outokumpu den expertis de behöver för att fokusera på sin kärnverksamhet.

– Distributions- och serviceavtalet med Outokumpu är ett viktigt steg för AxIndustries i sin strävan att leverera helhetslösningar till nordisk industri. De tre år som löpt sedan första avtalet tecknades med Outokumpu har varit en bra erfarenhetsplattform, för att komma fram till ett gemensamt beslut att fortsätta inom ett redan väl fungerande samarbete. Att Outokumpu har utsett oss till specialized supplier of Bearings till hela Outokumpu Group, ser vi också som ett tecken på att vi tillsammans arbetar långsiktigt, säger Peter Lindquist, VD för AxIndustries.

– AxIndustries breda sortiment av högkvalitativa produkter och teknisk kompetens var vid förra avtalstecknandet det utslagsgivande i vårt val av samarbetspartner inom rullningslager. Att vi nu har tre års praktisk erfarenhet av samarbetet med AxIndustries gjorde valet enklare att avtala om ett fördjupat och långsiktigt samarbete, säger Johan Eriksson, General Manager, inom Outokumpu Group och ansvarig för avtalet. Outokumpu kommer framöver att fokusera ännu mer på förbättringar i vår produktionsprocess, där vi i olika steg vill involvera våra leverantörer. I denna roll vet vi att AxIndustries har och kan bidra med sin och sina leverantörers samlade kompetens, fortsätter Johan Eriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lindquist, VD AxIndustries AB,
Tel. 08-453 77 00
Johan Eriksson, General Manager, General Procurement, Outokumpu Oyj,
Tel. 0225-63 444

AxIndustries är en grupp handelsföretag som utvecklar och säljer komponenter, system och kundanpassade lösningar till nordisk och baltisk industri med fokus på Kullager & Transmission samt Tunga Fordon. Bolagen inom AxIndustries har högt teknikinnehåll och hög servicegrad mot sina kunder och strävar efter att vara marknadsledande inom sin nisch. AxIndustries omsätter ca 1,4 miljarder kronor på årsbasis och har 500 anställda. Bolaget ingår i Axel Johnson International. www.axindustries.se www.axinter.se