Nättidningen Payback / Payback Sverige

Oväntad konsekvens av kriminalisering - Polismyndighet förbjöds!

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2014 16:51 CEST

Payback skrev tidigare under veckan om en Motion från Sverigedemokraterna där partiet ville införa en svensk motsvarighet till USA:s Ricolagstiftning, i Sverige då kallad Diko. Partiet förordade även fängelse för personer utefter DIKO-lagstitfning utan att personerna kunnat bindas vid brott samt att kunna beslagta tillgångar utefter vald livvstil och utan att brottsmisstanke föreligger vill vi visa på en konsekvens av en sådan lagstiftning. Se även Sverigedemokraternas motion: http://www.payback.name/?p=14100 som innehåller bland annat följande "rättshaveristförslag": 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en domstol vid dikobrott ska ha möjlighet att åtala och fälla en person utan att denne behöver bindas vid ett specifikt brott.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att polisen ska kunna beslagta tillgångar som är misstänkta på så sätt att de indikerar en kriminell livsstil snarare än en icke-kriminell livsstil för en person i samma ekonomiska livssituation.

Polismyndighet fälld och olagligförklarad utefter RICO-lagstiftningen!!

Konsekvensen och kombinationen av ett införande av en Rico-lagstiftning i Sverige samt en enda nationell polismyndighet skulle i förlängningen kunna innebära att en nationell polismyndighet, exempelvis utefter olaga drivande av informatörsverksamhet såsom tidigare gjorts i Sverige, skulle kunna förbjudas att verka och Sverige stå utan en brottsbekämpande myndighet! Se nedanstående citat samt länkade artiklar!

Direkt citat från sidan 158 i boken “One Percenter” skriven av Dave Nichols: In june 1984, the Key West Police Department in Monroe County, Florida, was declared a “criminal enterprise” under the Federal Rico statues after a lengthy U.S Departement of Justice investigation. Several high-ranking officers of the department, including Deputy Police Chief Raymond Cassar mayor were arrested on federal charges of running of running a protection racket for illegal cocaine smugglers. At the trial, a witness testified he routinely delievered bags of cocaine to the deputy chief´s offce at City Hall.

Se: http://www.nytimes.com/1984/07/01/us/key-west-police-department-called-a-criminal-enterprise.html

http://web.archive.org/web/20070320075248/http://www.livableoldtown.com/from_wrecking_to_smuggling_to_de.htm

Peter Schjerva för Payback Sverige (www.payback.name)

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name