Sveriges Annonsörer

Oväntad omsvängning från alliansen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 17:24 CET

Från att tidigare varit förespråkare av harmonisering och lika villkor på reklamens sida verkar det nu vara fråga om en svängning som innebär att man tar över den inställning som Socialdemokraterna med Ulvskog i spetsen haft. Sverige ingår i en gemensam marknad som nu snart kommer att ha 30 medlemsländer. Att företag då ska anpassa sig efter alla dessa enskilda marknader blir naturligtvis mycket komplicerat. Sändarlands¬principen tillkom en gång i tiden just för att företag och annonsörer skulle ha ett regelsystem att anpassa sig efter, en slags acceptabel och avvägd nivå.

Det första direktivet som ska säkerställa att vi har en gemensam marknadsförings-lagstiftning runt om i EU, direktivet om otillbörliga affärsmetoder, kom nyligen. Detta direktiv ska implementeras inom EU under 2007. I Sverige får vi en ny marknadsföringslag i slutet av 2007 eller början av 2008. Direktivet är ett så kallat maximidirektiv och innebär att direktivet anger den högsta nivå på skydd som är tillåtet och är till för att undanröja nationella särregleringar på marknadsföringsområdet.

Detta direktiv innebär sannolikt att vårt barnreklamförbud i tv och radio måste avskaffas. I övrigt har Sverige en ganska liberal marknadsföringslagstiftning och endast mindre förändringar måste göras. Alkoholreklamen är undantagen direktivet så det svenska nationella förbudet (TV4) berörs inte av detta direktiv.

När det gäller tv-direktivet som i dess nya form även kommer att behandla andra former av linjära tjänster så bör detta naturligtvis också följa anslaget om att harmonisera EU:s regler. Att införa särregler för tv-kanaler som sänder från och rätteligen är etablerade i ett annat EU land går ju stick i stäv med grunderna för EU - att etableringsfrihet gäller samt att tjänster såväl som varor i princip ska få färdas fritt inom unionen.

När det gäller specifikt alkoholreklam är detta en fråga där vi fått se en liberalisering i Sverige till följd av den så kallade Gourmet-domen och vi ser en europeisk marknad som i vissa avseenden närmar sig den svenska. Låt den harmonisering få ske och låt sändarlandsprincipen vara! Den är en del i harmoniseringen och i förlängningen bör dess existens vara ointressant då vi i framtiden har ett gemensamt regelsystem som ser lika ut i alla medlemsländerna.

Anders Ericson
VD, Sveriges Annonsörer

Pressbilder www.annons.se/press

För mer information kontakta:
Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer, 0708-18 75 99
Morgan Öberg, Sveriges Annonsörer, 070-377 65 64