Karolinska Institutet, KI

Oväntat sätt för nervcellers kommunikation upptäckt

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2003 10:00 CEST

Ett nytt sätt för signalämnet GDNF att förmedla kommunikation mellan nervceller beskrivs i veckans nummer av den vetenskapliga tidskriften Cell. Substansen GDNF prövas redan idag kliniskt för behandling av Parkinsons sjukdom. De nya resultaten kan ha betydelse för utvecklingen av dessa läkemedel och även för behandling av skador i perifera nerver.

Kommunikationen mellan celler sker oftast antingen via signalsubstanser som utsöndras från en cell och fastnar på en annan eller genom direkt kontakt mellan celler. Hittills har man ansett att dessa två kommunikationsvägar i stort sett sköts av helt olika molekyler på cellernas yta. I en ny publikation i tidskriften Cell visar en forskargrupp vid Karolinska Institutet hur tidigare kända faktorer av de två olika typerna kan överskrida gränsen och fungera på ett oväntat sätt.

GDNF är en grupp av lösliga signalmolekyler som är avgörande för nervcellers överlevnad, tillväxt och utveckling. Substansen prövas redan idag kliniskt för behandling av Parkinsons sjukdom och antas även kunna ha betydelse vid behandling av skador i perifera nerver. GDNF fäster på en cell via ett membrankomplex bestående av den sk RET-receptorn och en GDNF-specifik receptor kallad GFRalfa. I hela hjärnan och framför allt i framhjärnan är dock GFRalfa mer vanligt förekommande än RET, vilket antyder att GFRalfa kan ge signaler oberoende av RET. Forskargruppen fann att den RET-oberoende signalen visade likheter med en annan signalväg som sker mellan celler som har direkt kontakt.

Molekylen NCAM som sitter i cellväggen på nervceller verkar framför allt via direkt kontakt mellan celler. De nya resultaten visar att NCAM i närvaro av GFRalfa kan förmedla signalen från GDNF helt oberoende av receptorn RET. GDNF kan då stimulera nervcellers utveckling och även utväxten av stödjeceller i det perifera nervsystemet.

Kunskapen om denna alternativa mekanism för GDNF-proteiner att styra processer i nervsystemet öppnar upp för vidare utveckling av behandlingsmetoder för t ex Parkinsons sjukdom och även vid nervskador utanför hjärnan.

Publikation:
The neural cell adhesion molecule NCAM is an alternative signaling receptor for GDNF family ligands.
Paratcha G, Ledda F, Ibánez CF.
Cell, 113: 1-20, 27 juni 2003.

För mer information, kontakta:
Professor Carlos Ibánez, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet,
tel 08-728 7660 eller mail: carlos.ibanez@neuro.ki.se