Göteborgs botaniska trädgård

Ovanlig fågel i Botaniska

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 11:52 CET

Passa på att skåda bändelkorsnäbbar i Botaniska trädgårdens Arboretum. I våra lärkbestånd (särskilt ett större bestånd  i Asien-arboretet intill och norr om stigkorsningen Ljungheden-Axlemossen) kan just nu  denna färggranna och sällan sedda korsnäbbsart avnjutas.

Både hona och hane kännetecknas av två tydliga vita vingband. Hanen är bjärt röd, honan anspråkslösare grönaktig. Redan i somras började större mängder bändelkorsnäbbar rapporteras i Sverige. Efter ett litet avbrott på förhösten ses nu åter större mängder. Normalt häckar arten i barrskogstajgan och finns hela vägen österut till den nordamerikanska kontinenten.

Som andra korsnäbbar häckar den redan under senvintern. Ungarna föds upp på lärk- och granfrön. Den är lärkspecialist. När kottesättningen är dålig i ett område tvingas korsnäbben vandra längre för att finna föda. I år är uppenbart ett sådant år. Redan har säkert flera tusen bändelkorsnäbbar passerat Sverige för att finna naturlig lärk ännu längre bort t.ex. i  Polen och Alperna. I Sverige får den hålla till godo med planterad lärk. I Botaniska finns gott om planterade lärkträd både från Europa, Nordamerika och Asien.

I Botaniska trädgården finns också just nu en annan inte så ofta sedd fågel. Det är en sparvuggla som håller till i området Vitsippsdalen - Torbjörnsmossarna.

Kontakt: Björn Aldén 0707-851814

Tyvärr kan vi inte tillhandahålla någon bild på någon av fåglarna.

Göteborgs botaniska trädgård - en verksamhet inom Västra Götalandsregionen
Presskontakt: Agneta Green 0707-408019
www.gotbot.se

Få löpande information genom vår grupp på Facebook