Ratos AB

Overseas Telecom slutför försäljningen av indiska Bharti Mobile

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:24 CEST

Overseas Telecom - som till 9% ägs av Ratos - har slutfört försäljningen av och erhållit betalning för sin andel om 26% i Bharti Mobile Ltd i Indien. Köpare är den indiska mobiloperatören Bharti Televentures.


Affären innebär en reavinst om cirka 90 Mkr för Overseas Telecom. Ratos erhåller som en konsekvens av försäljningen totalt 56 Mkr av försäljningslikviden, varav 19 Mkr utbetalas i dag i form av utdelning. Resterande 37 Mkr beräknas erhållas vid årsskiftet.

Ratos har investerat 328 Mkr sedan 1996. Under 2002 erhöll Ratos utbetalning om 272 Mkr. Det koncernmässigt bokförda värdet i Ratos uppgick den 30 mars 2003 till 64 Mkr. Overseas Telecoms affärsidé är att förvärva, utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni och kommunikationsnät i utvecklingsländer. Portföljbolag finns i Sri Lanka, Hongkong, Uganda och Namibia.För ytterligare information:
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 00, 070-728 33 88


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2003 27 augusti 2003
Delårsrapport januari - september 2003 12 november 2003

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substanvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.